Stoler ikke på sosiale medier

Stoler ikke på sosiale medier

Halvparten av norske brukere stoler ikke på at privat informasjon er sikret i sosiale medier.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Buypass.

- Urovekkende

Blant de som oppgir å bruke sosiale medier sier 50 prosent at de ikke føler at sosiale medier ivaretar sikkerheten. Tilliten derimot høyere til nettbutikker og andre nettsteder som krever innlogging. Her sier 8 av 10 at de føler sikkerheten er ivaretatt.

- Vi lagrer og deler stadig mer informasjon på nettet, det er derfor urovekkende at brukerne har så lav tillit til sikkerheten på nettjenestene, sier sikkerhetssjef John Arild Amdahl Johansen i Buypass.

Bevisstgjøring

Johansen mener at bevisstgjøring både på brukersiden og hos de om tilbyr tjenester som krever innlogging, kan bidra til å minske usikkerheten.

- Selv om informasjonen isolert sett ikke virker sensitiv kan den settes sammen til en helhet som kan misbrukes av de med onde eller kriminelle hensikter. Dette krever at vi setter økt fokus på det vi kan kalle ”påloggingsvett”, det vil si alt fra økt bevissthet i forhold til innstillinger knyttet til personvern og sikkerhet, forskjellige nivåer på id-sikkerhet til bruk av passord, sier han i pressemeldingen.

Bruker mest banktjenester

Det kommer også frem av undersøkelsen brukerne ønsker å ta i bruk sikrere pålogging dersom dette blir tilgjengelig. Blant annet ser mange på passord tilsendt på mobil, som en sikkerhet.

Undersøkelsen er basert på telefonintervjuer med 1000 personer over 18 år fra hele Norge. 81 prosent av respondentene sier de bruker sosiale medier som Facebook, Twitter eller blogger. 83 prosent bruker offentlige tjenester på nett, 93 prosent bruker banktjenester og 68 prosent handler på nett.