Stoltenbergs seks it-ministre

Stoltenbergs seks it-ministre

Fornyelsesminister Grande Røys tar bare en brøkdel av de it-politiske beslutningene.

Computerworlds rundspørring før valget viste at det er ulike meninger om hvorvidt landet trenger en it-minister. Regjeringskabalen viser at vi får mange.

 

It-minister Grande Røys

 

Nå er det ikke sikkert ministrene selv ser det slik. Ikke en gang den mest nærliggende til tittelen, fornyelsesminister Heidi Grande Røys, vil ha it som sitt hovedfokusområde, men modernisering av offentlig sektor.

 

I likhet med forgjengeren Meyer vil hun komme til å føre en aktiv politikk for å bruke it som et virkemiddel i fornyelsen. Det betyr ikke at hun nødvendigvis vil være spesielt opptatt av it-selskapenes ve og vel eller bransjens spesielle interessefelt.

 

Selvsagt er det likevel i it-selskapenes interesse (like mye som inbyggernes?) at Meyers ambisiøse Enorge-prosjekt, som han for øvrig arvet av Ap.s Grete Knudsen, følges opp og gjennomføres.

 

 

It-minister Halvorsen

 

Men mange av de viktigste og mest omstridte it-sakene ligger under finansministerens beslutningsmandat. Det gjelder for eksempel hjemme-pc-ordningen, som allerede er blitt en het potet for den nye regjeringen.

 

Siden Halvorsen ikke akkurat mangler saker hun vil bruke penger på, hadde det kanskje vært smart å gjennomføre planen i Statsbudsjettet om å sette et tak på 10.000 kroner på ordningen?

 

Argumentet fra it-lobbyister om at det vil være noe nær en katastrofe for den digitale kompetanseutviklingen i samfunnet, er i alle fall noe i nærheten av kvalifisert tøv.

 

Som skatteminister har Halvorsen også ansvaret for Skattefunn, en fradragsordning som er ment å tilgodese forskning og utvikling og som derfor er viktig for mange it-selskaper.

 

Det vil ramme bransjen negativt om denne ordningen strammes merkbart inn. Den bør snarere utvides.

 

It-minister Navarsete

 

Samferdselsminister Navarsete er den nye telekomstatsråden, og får også bredbånd som sitt ansvarsområde. Som senterpartist kan det bli interessant hva hun gjør for å gjennomføre de fagre løftene om høyhastighetsbredbånd til hele  Norge. 

 

Som kjent er det fortsatt rundt ti prosent som ikke har adsl-tilbud, og det er disse ti prosentene som det er dyrest å bygge ut, siden dette markedet ikke er kommersielt interessant.

 

På en måte virker det derfor riktig at distriktspolitikkens mest ihuga forsvarere må stå til ansvar for at "geografisk  bredbåndsdiskriminering" ikke skal forekomme.

 

It-minister Djupedal

 

Kunnskapsministeren skal få ansvaret for all pedagogisk virksomhet, fra barnehagene og opptil universiteter og høyskoler.

 

Her er fanen hevet høyt, og dersom de rødgrønne gjør alvor av å heve andelen av bruttonasjonalprodukt som skal gå til forskning, er det godt nytt for it-bransjen.

 

Men like viktig for framtidens it-kompetanse er det trolig at den nye ministeren gjør noe for å øke kunnskapene i matematikk og andre realfag i grunnskolen.

 

It-minister Eriksen

 

Næringsminister Odd Eriksen får definitivt innflytelse på it-bransjen. Gode rammebetingelser er så opplagt viktig at det er bitt en klisjé på linje med "konkurransedyktig industri".

Men det er helt sant at dette er viktig, og får it-selskapene er det selvsagt også viktig at næringslivet generelt har vilkår som gjør at de investerer i informasjonsteknologi.

 

It-minister Giske

 

Kanskje mindre opplagt, men likevel.

 

Giske har allerede fattet en viktig beslutning, da

han i vår vippet stortingsflertallet i retningen som ga oss den svært liberale nye åndsverkloven, den som gjør nesten sett all digital kopiering lovlig.

 

Men her er ikke løpet kjørt. Flere land har innført nye avgifter på digitale medier, for å demme opp for betydelige inntektstap blant forfattere, musikere, filmskapere, komponister og andre som har opphavsretten som en vesentlig del av sitt levebrød.

 

Økt konvergens mellom medieinnhold vi gi flere slike saker i årene framover, som i stor grad kan påvirke etterspørsel og omsetning av relevante it-produkter.

 

 

PS. Den aller dypeste it-kompetansen i den nye regjeringen finner vi hos forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen. Med Golf-skandalene friskt i minne kan det komme veldig godt med i den nye jobben.