Stopp tyveriet og kjøp programvaren din!

Stopp tyveriet og kjøp programvaren din!

Hvis du en dag fant deg helt alene i en butikk og hadde muligheten til å stjele noe, ville du gjøre det? Formodentlig ikke.
Men snakker vi om piratkopiering og tyveri av programvare ser mange mennesker stort på tyveriet. Det må det bli slutt på. Vi undergraver vårt eget kunnskapssamfunn.

Piratkopiering av musikk har lenge vært "hot news" i mediene. På forunderlig vis er det imidlertid en tendens til å overse et langt mer alvorlig problem. Piratkopiering av programvare fortsetter ufortrødent.

Tall viser at mer enn en fjerdedel av den programvaren som brukes kommersielt i Norge, er urettmessig kopiert. Det er et alvorlig problem. Ikke bare fordi produsentene, men også det norske samfunn, går glipp av muligheter - og milliardinntekter!

Altfor mange bedriftseiere, medarbeidere, private, barn og unge tar alt, alt for lett på det å kopiere, og dermed stjele programvare. Det er absolutt ingen grunn til at vi bør se annerledes på tyveri av programvare enn på butikktyveri.

Problemet er bare at samfunnet i stor grad ser gjennom fingrene på dette - når vi for eksempel kjøper en kopi av et program og installerer det på mer enn én PC. Eller får en kopi av en venn som kanskje ikke selv har kjøpt den. Eller låner en kopi for "bare" å teste et program.

Uansett: Hva innebærer det å gå ut av en butikk uten å betale for sine varer? Det er simpelt tyveri og et straffbart forhold. Det samme gjelder piratbruk av programvare. Her hjemme tar vi altfor lett på dette, selv om omfanget er enormt.

I England tar man problemet alvorlig. Her kan en medarbeider som gripes i piratkopiering bli idømt ti års fengsel og miste store deler av sin private formue. Programvarebransjen har også innledet et samarbeid med lokale politimyndigheter for bedre og hurtigere å kunne rettsforfølge dem som står bak piratkopieringen.

I USA og England har Autodesk og andre store programvarevirksomheter opprettet spesielle nettsteder hvor man anonymt kan melde fra om programvaretyveri. Her hjemme, som ellers i verden, arbeider interesseorganisasjonen Business Software Alliance (BSA) med en rekke lignende tiltak som skal gjøre det mulig å demme opp for problemet.

Men uansett hvor mange tiltak og lovtilstramminger det lykkes å få igjennom, starter problemet hos deg selv. Eller dine kolleger. Hvis du i større eller mindre grad kopierer programvare, så se deg selv i speilet og svar helt ærlig: Ser du en tyv? Eller kunne du aldri drømme om å stjele i en butikk, løpe fra regningen på en restaurant, eller snyte staten for skatte- og momsinntekter?

Den massive piratkopiering koster jobber - også her til lands. Norge er i ferd med å bli et kunnskapssamfunn.

Vi skal i økende grad leve av vår "hjernevare", som er blant verdens beste. Vi skal leve av vår kreativitet og det kunnskapssamfunn vi gjennom årtier har brukt skattekroner på å bygge opp. Men hvis grunnlaget for utvikling av ny programvare hele tiden undermineres av programvaretyveri, vil det skade oss på lang sikt.

Vi den holdningen til livs. Vi må få slutt på at det er akseptabelt å misligholde copyrights på programvare. Problemet er størst i små og mellomstore virksomheter. Mange har til og med ikke styr på hvor mange piratkopier de har. Blir virksomheten ransaket vil det som regel komme som en meget ubehagelig overraskelse hvor stor verdi den ulovlige programvaren utgjør. Et erstatningskrav kan medføre en vesentlig økonomisk bot som kan trekke grunnlaget vekk under en liten virksomhet.

I følge BSA ville det norske samfunn høste store fordeler hvis programvaretyvene begynte å betale for de varer som bransjen bruker millioner på å utvikle. Bare i Norge piratkopieres det for et milliardbeløp. Hvis vi med strengere straffer og høyere bøter eliminerte kun 25 prosent av piratkopiene, ville staten få betydelig mer inn i skatteinntekter og it-bransjen hundrevis av nye jobber.

Politikerne begynne å se alvorlig på problemet. Og du der ute, du som snylter på det som andre har utviklet: Stopp tyveriet og kjøp programvaren. Det skylder du samfunnet.

Kristian Sneltvedt, Nord-Europa-ansvarlig i Autodesk

.