Stopper norsk java-utvikling

Over 1000 deltakere samles på Nordens største utviklerkonferanse, JavaZone 2005, den 14. og 15. september. Det stopper mange java-prosjekter i hovedstaden.

- Arrangementet har nå blitt så stort at mange Java-prosjektetene i Oslo står bom stille de dagene konferansen pågår, forteller en stolt president i javaBin, Thor Henning Hetland.

Han forteller videre at rapportene fra fjoråret forteller at konferansens formidable suksess kom som et sjokk på en del prosjekter.

- Det var nok et par pressede prosjekter som ikke hadde planlagt med at så og si ingen av utviklerne dukket opp på jobb mens konferansen pågikk, nei. Men jeg vet at en del konsulentselskaper har tatt lærdom av fjoråret og varslet kundene sine nesten et år i forkant om at de ikke kan forvente noen aktivitet under JavaZone. Så selv om "problemet" i utgangspunktet burde vært større i år i og med at vi utvider både fra en til to dager og fra 800 til 1000 deltakere, så tror jeg aktørene er bedre forberedet i år, sier Hetland.

Høyt faglig nivå

JavaZone er den største samlingen for Java-utviklere i Norden og tilbyr en blanding av foredrag, stands og paneldebatter. Årets arrangement har fem parallelle spor med overlappende foredrag over to dager. Som tidligere satser arrangøren på et høyt teknisk nivå med en rendyrket faglig profil på foredragene. Foredragsholderne er en salig blanding av internasjonale hotshots og lokale helter.

Den frivillige organisasjonen javaBin har full kontroll over hele arrangementet, men hele 25 samarbeidspartnere fra det kommersielle Java-miljøet er på plass og sikrer arrangementskomiteen finansielle muskler.

- Vi er helt avhengig av støtte fra partnerne våre for å kunne gjennomføre arrangement i denne størrelsesklassen, og vi er glade for at vi greier å samle hele spekteret innen Java-miljøet, også på partnersiden. Våre partnere omfatter alt fra små norske firmaer til store internasjonale konsern, forklarer Hetland.

For utviklere og andre

Konferansen retter seg først og fremst mot utviklermiljøet, men også IT-sjefer og prosjektledere kan vente seg temaer av interesse. Nytt av året er nemlig et "method and business"-spor med foredrag av av noe mindre teknisk karakter .

Todagers-konferansen arrangeres på Radisson SAS-hotellet på Holbergs plass.