Stoppet nedlastbare Ipod-kart

Stoppet nedlastbare Ipod-kart

En smart ide møtes ikke alltid med takknemmelighet.

Amerikaneren William Bright fikk en smart ide. Kart over t-bane-nettet i store byer kan bearbeides slik at de kan lastes ned til en Ipod eller lignende og leses på skjermen.

Bright tok for seg kart over blant annet San Francisco og New York og gjennomførte ideen. T-bane kartene kom på websiden hans og var tilgjenglig for alle.

Det likte ikke sporveis-sjefene i de store byene. Bright fikk tilsendt to 'cease and desist'-brev med krav om å ta kartene fra websiden. Grunnen er at Bright ikke eier rettighetene til distribusjon av kartene.

Bright fjernet kartene og vurderer om han er villig til å betale 500 dollar for distribusjonsrettighetene. BART, sporveiene i San Francisco, synes derimot at ideen er såpass bra at de jobber med en egen løsning for nedlasting av kartene til Ipod og andre håndholdte enheter.

Hvor lett det er å lese denne type kart på en iPod er en helt annen sak. Ikke alle kart ble tatt bort, så du kan sjekke selv. Se her for tjenesten.