Stor Intentia-avtale med Jernia

Jernia Gruppen inngår en omfattende avtale med Intentia i Norge som innebærer implementering av Intentias Movex-system i hele Norden.

Jernia Gruppen ønsker med Movex Java å etablere en integrert faghandelsløsning som dekker gjennomgående prosesser i hele verdikjeden, også integrerte butikkløsninger basert på Intentias Retail-konsept. I tillegg vil prosjektet skape en felles forretningsløsning for hele konsernet basert på ny teknologisk plattform.

Forretningsløsningen fra Intentia omfatter innkjøp, logistikk, salg og markedsføring, økonomi samt butikkløsning og skal i løpet av kommende år, implementeres i hele Jernia’s nordiske organisasjon.

Like prosesser

De siste tre årene er det gjort grunnleggende endringer i Jernia-konsernet. I løpet av det siste året er alle datterselskaper lagt over på felles plattform, Movex versjon 10.

Effektiviseringen innen logistikk og IT er kommet langt, men trenger nå ny funksjonalitet for å et større grep om verdikjeden.

- Vi vurderte andre systemleverandører, men endte opp med Movex versjon 12 fra Intentia. Hovedårsakene er den nye retail-løsningen fra Intentia samt økt brukervennlighet i versjon 12. Samtidig kan vi bygge videre på allerede opparbeidet Movex-kompetanse i konsernet, sier logistikkdirektør Ingar S. Gunstad i Jernia Gruppen.

Enklere

Jernia har ambisjoner om å ta ansvar for den totale vareforsyningen til butikkene med den nye helintegrerte løsningen. Potensialet er stort med ett felles system for vareforsyning og butikk.

- Vi vil gjøre det enklere for forhandlerne våre og ser muligheter for rasjonelle ruiner gjennom ett felles system. Vi regner mer å drifte omlag 200 forhandlere om 2-3 år, sier Gunstad.

Ny innsikt

- Vårt fokus på dette markedet har gitt oss en innsikt som både har resultert i god kompetanse og en løsning som nå etterspørres i bransjen. I fjor tegnet Intentia avtaler med flere nordiske faghandelskjeder og denne utviklingen har fortsatt i år. I denne sammenheng er det svært hyggelig at Jernia Gruppen velger vår løsning som sin fremtidige plattform, sier administrerende direktør Einar Broch i Intentia.

- Jernia har benyttet en tidligere versjon av vår Movex-løsning for de sentrale funksjoner som lager og økonomi. Med denne avtalen vil samarbeidet mellom Jernia Gruppen og Intentia utvikles til et mer omfattende samarbeid, sier Einar Broch.