Stor nettvekst i Norge

Seks av ti husholdninger hadde i andre kvartal 2004 tilgang til internett, og halvparten av disse var via bredbånd. Tre av fire husholdninger hadde tilgang til pc, og den ble brukt daglig av 52 prosent av befolkningen.
30 prosent av husholdningene hadde bredbånd, noe som er en økning på åtte prosentpoeng siden 2003, skriver Statistisk Sentralbyrå (SSB) på sin webside. Adsl og andre dsl-teknologier, er nå blitt den vanligste oppkoblingen mot internett.

Hver fjerde husstand hadde i andre kvartal adsl, mens det på samme tid i fjor var 14 prosent. Av de som ikke har fast oppkobling, er halvparten tradisjonelt modem og den andre halvparten isdn.

Nesten 80 prosent hadde brukt pc de siste tre månedene. Halvparten av befolkningen brukte pc minst en gang hver hverdag. Det var flere menn enn kvinner som hadde brukt pc hver hverdag, og personer med høy utdanning brukte pc betraktelig oftere enn personer med lav utdanning. Tallene kommer frem i SSBs undersøkelse "IKT i husholdningene 2004".

Handler mer på nettet

Tre fjerdedeler av alle personer hadde brukt internett de siste tre månedene. Det var flere yngre enn eldre som hadde brukt internett. Internett ble brukt daglig av 43 prosent av befolkningen. Også her var det store forskjeller mellom kvinner og menn, henholdsvis 37 og 50 prosent, skriver SSB.

Nesten alle brukte internett til informasjonssøk og bruk av online-tjenester. Dette innbefatter generelle søk, tjenester knyttet til reise og innkvartering og benyttelse av Internett-radio/-TV, spill, musikk og aviser. Ni av ti brukte Internett til kommunikasjon, ved bruk av for eksempel e-post og chatting. Det blir stadig mer populært å bruke internett til kjøp, salg og banktjenester. Åtte av ti brukte internett til dette, mens tilsvarende tall for i fjor var syv av ti.

Av varer og tjenester som ble handlet på internett, var det reiser og innkvartering som var mest populært. Hele seks av ti internett-handlere kjøpte eller bestilte nettopp dette, noe som er åtte prosentpoeng mer enn i fjor. Andre artikler som var populære å handle på internett var billetter, bøker, film og musikk.

En av tre med virus

Hver tredje person som hadde brukt internett de siste tolv månedene hadde blitt utsatt for datavirus. Tilsvarende var det 54 prosent som hadde oppdatert anti-virusprogram.

Syv av ti som hadde brukt internett de siste tolv månedene hadde mottatt uønsket søppel-e-post. Andelen internett-brukere som hadde blitt utsatt for uredelig bruk av betalingskort og personlig informasjon er henholdsvis på to og tre prosent.