Stor rift om Høykom-midler

110 nye søkere ber om statlige bredbåndsmidler for til sammen 170 millioner kroner for 2005. Men Høykom har kun 65 millioner å fordele.
Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 110 søknader om støtte for ulike bredbåndsprosjekter for 2005. Prosjektforslagene har en ramme på til sammen 560 millioner kroner. Høykom bes om å bidra med til sammen 170 millioner kroner i 2005 og ytterligere 55 millioner kroner i 2006 og 2007.

Søknadene fordeler seg med 29 søknader som klassifiseres til å komme inn under Høykom Distrikt-ordningen, hvor det er i underkant av 30 millioner kroner til fordeling. Her søker kommuner og fylkeskommuner om til sammen 48 milloner kroner.

47 søknader om til sammen 68 millioner kroner kommer inn under det ordinære Høykom-programmet hvor det er rundt 28,5 millioner kroner til fordeling i 2005.

Største prosentvise forskjell mellom beløpet det søkes, og midlere til fordeling, er i Høykom Skole hvor det i 2005 kun er mellom fire og fem millioner kroner tilgjengelig. De 25 som har søkt om støtte ønsker seg imidlertid 44 millioner kroner.

Fra BTV-regionen (Buskerud, Telemark og Vestfold), som har sin egen øremerking av Høykom- og Høykom Distrikt-midler, kom det inn 8 søknader på til sammen 10,6 millioner kroner. BTV disponerer for 2005 i overkant av 4 millioner kroner.

Høykom starter i disse dager behandling av søknadene.