Stor skepsis til biometri

Stor skepsis til biometri

Bekymringer for tekniske feil og dårlig datasikkerhet fører til at investeringer i biometriske sikkerhetsløsninger utsettes.
En undersøkelse foretatt på vegne av Hitachi Data Systems avdekker at færre enn én av fem bedrifter forventer at biometrisk teknologi er klar til bruk i løpet av de neste 12 månedene. De fleste implementeringer blir utsatt mens nye og mer robuste løsninger utvikles.

Omlag halvparten av de spurte (51 prosent) oppgir risiko for tyveri av elektronisk ID som et problem for bedrifter som bruker og lagrer biometrisk informasjon. Nesten like mange, 47 prosent, oppgir tekniske feil som et potensielt problemområde. Slike tekniske feil kan blant annet føre til at ansatte ikke kommer inn på arbeidsplassen sin.

Vurderer

Men bildet er ikke helt svart for dem som ivrer for biometri.

Undersøkelsen, som blant annet omfatter Norge, viser at de fleste bedrifter vurderer å implementere biometrisk teknologi for å heve sikkerhetsnivået internt. 55 prosent av bedriftene oppgir at de overveier implementering av systemer for iris-skanning og fingeravtrykk. Dette kommer samtidig med økt bruk av biometrisk teknologi ved grensekontroller og offentlige kontorer, særlig USA. To tredeler av bedriftene tror at bruk av biometrisk sikkerhet i offentlig bygg er et berettiget tiltak. Bare 39 prosent antar at ansatte eller kunder vil stille seg negative til teknologien.

-- Det virker som om holdningen til biometrisk teknologi blir bedre i takt med at teknologien blir mer vanlig og at folk flest innser fordelene ved økt sikkerhet, sier Tony Reid, direktør for lagringsløsninger, Hitachi Data Systems EMEA.

Hitachi Data Systems, undersøkelse viser at bruk av biometrisk teknologi har bred støtte i en rekke offentlige og finansielle applikasjoner. 80 prosent av respondentene var enig i at teknologien kan forsvares brukt til grensekontroll og til sikring av offentlige bygninger. Nesten like mange forsvarer bruk av biometrisk teknologi for kontroll av kreditkort (74 prosent) og ID kort, førerkort og legitimasjonskort (70 prosent).