Stor test av bredbånd gjennom strømnettet

Over en million amerikanere vil få gratis internett via strømnettet.
Nesten 1,5 millioner amerikanere i statene Ohio, Indiana og Kentucky vil være med på en stor test med internett via strømnettet.

Det er første gang at strømnettet som bærer av internett-aksess testes i dette omfanget i praksis i USA. Andre tester i USA foregår i testsentre.

Også EU har satt i gang et prosjekt å teste bredbånd gjennom strømnettet. Erfaringene hittil har vært blandede. Mange mener at kvaliteten vil bli for dårlig. Den nederlandske strømleverandører Nuon for eksempel, avsluttet testperioden i fjor med konklusjonen at de teknologiske mulighetene er for begrenset for imøtekomme dagens behov for bredbånd.

Strømnett som bærer av bredbånd vil utvide mulighetene for tilkobling på internett enormt, særlig i land som ikke er så rike. Store deler av verden har tilgang til strømnettet, mens de nåværende bredbånd-løsningene, som adsl og kabel, foreløpig er en luksus bare verdens rikeste land kan ta i bruk som almenn-nettverk.