Storavtale til PSI

Storavtale til PSI

PSI Systemer har i dag inngått en avtale med NorgesGruppen om leveranser av rans- og innbruddsikring, samt kontantstrømstyring.
Avtalen som løper frem til sommeren 2007 omfatter en ramme på inntil 5.000 CashGuard kontanthåndteringssystemer og kontantstyringsprogramvare fra PSI Systems.

Ifølge en pressemelding fra selskapet er den nye avtalen en betydelig utvidelse av eksisterende rammeavtale både volummessig og teknologisk. Den inkluderer et mer omfattende og teknologisk avansert produktspekter, med mer fokus på rans- og innbruddsikring, større fokus på kontantstrømstyring i Business Intelligence-programvaren SMART Cash Management.

--Avtalen åpner for et vesentlig større potensial for oss, samtidig som vi vil gjøre tilgjengelig utvidet funksjonalitet for NorgesGruppens løsning, sier konsernsjef Erik Pinnås.

SMART CashManagement-programvaren skal helt og holdent styres og videreutvikles av utviklingsavdelingen i PSI. PSI har eiendomsrettet til programvaren i Norge og Sverige.

Applikasjonen er et avansert managementsystem som optimaliserer logistikk, transport og lagerhåndtering av kontanter, heter det videre i meldingen.