Store Blå frir til de rødgrønne

IBM ønsker å invitere den nye regjeringen til et videre samarbeid rundt åpne it-standarder.

IBM har nå sendt høringsuttalelser til Moderniseringsdepartementet der selskapet utdyper hvordan "åpenhet" kan sikre brukerne bedre innsyn, kortere svartider, bedre utnyttelse av eksisterende og ny teknologi og økte valgmuligheter i forbindelse med innkjøp - for å unngå å bli låst til "lukket" teknologi.

IBM ønsker å invitere den nye regjeringen til et videre samarbeid rundt åpne it-standarder som vil sikre informasjonsflyt og fri konkurranse, iføge en melding fra selskapet.

IBM sier at de i løpet av de siste årene har hatt en åpen og god dialog med bidragsytere fra departementer og offentlige etater som bibeholder viktigheten av et felles rammeverk basert på åpne IKT-standarder for offentlig sektor. IBM håper at dette samarbeidet vil fortsette med den nye regjeringen.

Spent på veikart

Forvaltningen i Norge, som i resten av Europa, ønsker en gjennomgang av it-infrastruktur/-arkitektur og innkjøpsrutiner for å øke kvaliteten på tjenestene som tilbys innbyggerne, øke effektiviteten i offentlig sektor og fremme samarbeid og samhandling mellom de ulike departementene og organene både nasjonalt og regionalt.

IBMs høringsuttalelse legger derfor vekt på de prinsipper som er aktuelle for alle forvaltninger for å kunne utvikle fremtidsrettede samfunn der åpenhet er målet.

Rapporten har fått stor internasjonalt fokus. Canada som tidligere har vært ranket høyest innen eForvaltning er i ferd med å bli passert av Norge. Mange av våre naboland venter derfor spent på utfallet av høringene og det veikartet som rød-grønn regjering nå skal følge opp og videreføre.

Ikke minst utfallet rundt valget av åpne kontra lukkede/proprietære dokumentformater blir fulgt med argusøyne, der mange venter spent på om Norge makter å bryte det tilnærmede monopolet som eksisterer i dag.

Gjør som Massachusetts

Som en løsning på dette foreslår IBM at vi i Norge følger eksempelet fra staten Massachusetts om å ta i bruk Open Document-format som åpen standard for dokumentutveksling.

IBM støtter det omfattende arbeidet som hittil er utført av arbeidsgruppen. Deres forslag er et godt utgangspunkt å jobbe videre med, men må suppleres med konkrete handlingsforslag.

Med bred internasjonal erfaring fra å bygge opp fleksible, åpne it-infrastrukturer håper vi å kunne bidra til et videre samarbeid med norske myndigheter. skriver IBM.

Les IBMs høringsuttalelse på Moderniseringsdepartementets nettsider.