Store endringer i Opera

Store endringer i Opera

Opera leverer tall for 2012, kjøper Skyfire og inngår avtale om kassakreditt med DNB. Tidligere ansatte kritiserer strategien, og ryktene går om at ledelsen planlegger salg.

Det skjer mye i Opera om dagen, og ikke minst har beslutningen om å droppe selskapets egen nettlesermotor Presto til fordel for Webkit skapt uro blant selskapets egne ansatte og de mer teknologi-kyndige kundene.

At selskapets gründere forlater skipet en etter en er også besynderlig, og kan vanskelig forklares kun på grunnlag av teknologiske uenigheter.

Jon von Tetzchner, som forlot selskapet i 2010, har for eksempel solgt Opera-aksjer for mellom 180 og 200 millioner kroner, og ligger dermed under 10 prosent-aksjegrensen som gjør at han kunne hindre et eventuelt oppkjøp.

Også Yngve Nysæter Pettersen, Opera-ansatt nummer tre, forlot selskapet i januar i år, etter 16 år. Årsaken skal være uenighet med retningen ledelsen legger opp til for det norske it-selskapet.

Det betyr at det er mye spekulasjon om hva som skjer i selskapet, og det er vanskelig å få både ansatte og tidligere ansatte i tale, så ryktebørsen går sin gang mens Opera software selv legger frem resultater for 2012, kjøper opp mobilutvikler Skyfire og gjør avtale med DNB om kassakreditt på 100 millioner dollar, eller omlag 553 millioner kroner.

Svært gode resultater Q4 2012

Opera Software gjør det godt om dagen, og tallene for fjerde kvartal 2012 er svært tydelige. Med 40 prosent økning i inntekt mot samme kvartal 2011 dro Selskapet inn 335 millioner kroner i Q4 2012. Tallene for Q4 2011 viste inntekt på 240 millioner kroner.

Selskapet sier i kvartalsrapporten at de ser positivt på potensialet for vekst i år, drevet av suksessen på mobilfronten, hvor antall brukere øker betraktelig. Ved slutten av fjerde kvartal 2012 har Opera en komfortabel brukerbase på 229 millioner på sin mobilløsning.

Inntekter fra mobilreklame har også økt betraktelig, og er opp 379 prosent i fjerde kvartal 2012 mot samme kvartal i fjor. Inntektene fra mobilreklame endte på 108 millioner kroner i Q4 2012.

Mobilplattformen er også området hvor Opera satser mest, og selskapets hovedprioriteringer for året som kommer vil være å utvide kundeporteføjlen på mobilfronten gjennom avtaler med mobil- og telekomoperatører.

Planen inkludere selvsagt (og ikke minst) å øke inntektene fra reklame- og markedsføring med Opera Network Members.

Selskapet satser også videre på områder som nettleser for skrivebordet og smart TV-er.

Kjøper mobilutvikler

Som en tydelig del av satsing på mobilmarkedet har Opera bekreftet at de har kjøpt opp selskapet Skyfire Labs. dette selskapet, som har hovedkvarter i Mountain View i California, utvikler optimaliseringsløsninger for video på smartmobiler som skal bedre kvaliteten på video og annen multimedia på 3G, 4G og LTE-nett.

Produktet Rocket Optimizer skal visstnok øke kapasiteten på mobilnett ved å redusere størrelsen på overført multimedia avhengig av tilgjengelig båndbredde. Løsningen er skybasert.

Skyfire har også utviklet Skyfire Horizon, en verktøylinje for nettlesere på mobil som lar brukere sette personlige preg på nettleseren.

I og med at Operas nettleser for mobiltelefoner er svært populær i områder med dårlig mobilnett, som for eksempel store områder i Afrika, India og Russland, kan Skyfire vise seg å være en både naturlig og innbringende utvidelse for Opera Software.

Ettersom strømming av video er antatt å stå for to tredjedeler av all nettrafikk innen 2015, og de aller fleste av oss forventes å bruke stadig mer av tiden på brett og mobil er det ingen tvil om at optimaliseringsteknologi kan gi Opera en enorm fordel.

- Skyfire utvider mulighetene i vår portefølje rundt video, app optimalisering, smartmobiler og nettbrett, og styrker oss i Nord-Amerika, sier Lars Boilesen, administrerende direktør i Opera i en pressemelding om oppkjøpet.

- Synergien på tvers av alle produktlinjer for begge selskapene er enorm, legger han til.

Men Skyfire-oppkjøpet, inkludert kontant betaling og aksjer, vil koste Opera Software omtrent 855 millioner kroner - en klar langsiktig investering.

Oppkjøpet forventes å være gjennomført før 15. mars i år.

Kassakreditt i DNB

Mens analytikere verden over blar igjennom Opera Softwares kvartallrapport og oppkjøp av Skyfire med stor interesse, melder selskapet også at de har inngått en avtale med norske DNB Bank ASA om kassakreditt på omtrent 553 millioner kroner.

I pressemeldingen om avtalen heter det at Opera skal bruke midlene til å finansiere generell bedriftsvirksomhet, og potensielle oppkjøp. Mest sannsynlig må avtalen sees i sammenheng med Skyfire-oppkjøpet.

Kredittgarantien sikres i generalpant i Opera Software International og kundereskonto i Opera Software US og UK.

Avtalen har rente på LIBOR (London Interbank Offered Rate) og 1,75 prosent per år for midler som trekkes. I tillegg kommer 0,61 prosent rente på ubrukte midler.

Det som er sikkert, er at Opera Software er nødt til å ha en klar og sikker strategi fremover dersom dette skal fungere.

Klargjøres for salg?

På enkelte områder kan det være god butikk å bytte teknologi fra egenutviklet Presto til Webkit, og den omfattende endringen vil kunne frigjøre dyrebare utviklingsressurser som i stedet kan benyttes i utvikling og forbedring av nye og eksisterende tjenester og produkter. Det er også ingen tvil om at Webkit er en utbredt og etter hvert ganske solid teknologi.

Likevel ser tydeligvis mange endringen som en økonomisk snarere enn teknologisk beslutning. Spørsmålet vi må stille oss blir da om endringen faktisk er tatt av rene økonomiske årsaker, og ikke minst hvilke følger det vil få, og allerede har fått for selskapet.

Tidligere Opera-utvikler og blogger David Storey skriver for eksempel på sin blogg at Opera allerede har sagt opp flere utviklere, og han funderer på om selskapet gjøres klart for salg.

- Kan det være at de kutter fettet før overtakelse? Det har vært mange rykter i løpet av årene, men den tidligere administrerende direktøren ønsket aldri å selge. Nå er selskapet drevet av en salgsfyr, skriver Storey i en bloggpost.

Dersom Storey er på rett spor kan det ligge noe i at teknologiendringen er en direkte indikator på at Opera fetes opp for overtakelse, for en Webkit-basert portefølje kan gjøre selskapet mer attraktivt for en potensiell oppkjøper enn propritær teknologi i konkurranse med åpne og vidt utbredte Webkit.

90 må gå

Tove Selnes, personaldirektør i Opera Software, sier i en epost til Computerworld at teknologiskiftet Opera har vært gjennom har tillatt selskapet å sette inn flere folk i utviklingen av de enkelte produktene enn hva som har vært mulig tidligere.

- Vår overgang til Webkit, og det å bidra inn til et slikt prosjekt, gjør at det er mulig for Opera å ha flere folk på selve utviklingen av sluttproduktene enn hva vi har hatt noen sinne, skriver Selnes.

Når det gjelder omorganisering og oppsigelser, sier hun at ettersom Opera nå har flere satsingsområder enn tidligere er selskapet nødt til å se til at de har den riktige kompetansen for alle de forskjellige områdene.

- Denne omorganiseringen har vi løst i tett samarbeid med den enkelte, og har kommet til enighet med ca 90 personer worldwide om å hjelpe de videre i karrieren. Dette er flinke folk som vi er sikker på kan bidra på andre steder i it-bransjen, både i Norge men også i de andre landene der Opera er representert, sier Selnes.

- I Opera har vi tradisjon til å ta godt vare på hverandre, og det gjelder også ved omorganisering, avslutter hun.

Tror Opera blir sterkere

Analytiker i Peder Strand i Enskilda Securities tror ikke noe på at teknologiskiftet og kassakreditt betyr at Opera er åpne for salg.

- Nei, jeg vil ikke tolke det i den retningen. Jeg tror snarere at Opera blir bredere og mer komplekst, sier Strand.

Han mener det er mer sannsynlig å tenke seg at det oppkjøp av Skyfire i stedet fører til er at det derimot blir færre som har appetitt for å kjøpe opp den norske it-bedriften, ettersom produktporteføljen blir mer kompleks. Det er klart at Opera har strategiske interesser for andre aktører, men det Opera gjør nå med Skyfire og teknologiendringen tyder nok ikke på salg, mener han.

- Opera fortalte jo også om troen på fortsatt vekst i 2013, og jeg synes Opera kanskje er mer spennende nå enn noen gang tidligere, sier Strand.

Han er heller ikke bekymret for kassakreditten selskapet har tatt ut med DNB.

- Det har Opera gjort for å ha finansielle muskler. De brukte jo mye av kontantbeholdningen på oppkjøpet av Skyfire, og de trenger den fleksibiliteten det er å sørge for finansiell kapasitet, avslutter Strand.

Opera har forøpig ikke kommentert salgsryktene.