Store nedskjæringer rammer forskning og utvikling

Store nedskjæringer rammer forskning og utvikling

Ansgar Gabrielsen og Kristin Clemet har holdt mange festtaler om nyskaping, men kutter kraftig i budsjettene som skal sørge for mer innovasjon.
Budsjettet til Innovasjon Norge kuttes med 188 millioner kroner. Av det opprinnelige budsjettet til innovative virkemidler utgjør kuttene mellom 40-50 prosent. Det er kuttet 70 millioner totalt i bevilgningene til Norges Forskningsråd, Voksenopplæringstiltak og kompetanseutviklingsprogrammet samt forsknings- og utviklingskontrakter. Posten IKT i skolen er skåret ned med 20 millioner.

Enorge-konferansen i forrige uke skulle summere utviklingen innen tiltak for å løfte det digitale Norge. Tre ministre var til stede for å snakke om innovasjon. Per Morten Hoff i IKT Norge var oppgitt.

-- Nå er vår tålmodighet rett og slett slutt. Vi føler at det blir regelrett lureri å prise innovasjon og it-utvikling opp i skyene, når man hver gang det kommer til et oppgjør om kroner og øre i regjeringen kutter i de samme saksområdene.

-- Ansgar Gabrielsen og Kristin Clemet har det siste året lagt frem mange gode planer for å løfte disse områdene frem og holdt mange festtaler, men i revidert nasjonalbudsjett er både innovasjonsarbeidet og tiltak innen digital kompetanse på kuttlisten, sa Hoff på konferansen.

Også NHO-organisasjonen Abelia og Norges Forskningsråd har offentlig beklaget regjeringens prioriteringer.

Dramatisk

Tor Borgar Hansen er daglig leder for Gründerskolen ved Universitetet i Oslo, e skole som sender over 130 studenter ut i verden for å lære om innovasjon og nystarting. Han er oppgitt over kuttene.

-- Først kom en god plan om innovasjonsarbeid i Norge i fjor høst. Deretter en sterk tale fra Gabrielsen i februar om janteloven skulle begraves og her skulle det satses. Som kom en plan for gründerkultur helt ned i grunnskolen. Vi som jobber i dette feltet har følt oss løftet frem, inntil forslaget til revidert nasjonal budsjett ble lagt frem. Selv om vår virksomhet ikke berøres direkte, er kuttene som er foreslått for innovasjonsarbeidet i Norge dramatiske, og vi er meget skuffet på vegne av nettverket vi opererer i, sier Hansen.

Utover det rent materielle nederlaget budsjettkuttene innebærer, peker Hansen også på andre negative sider.

-- Det trengs en stor grad av motivasjon og egenvilje å ta sjansen på å satse innen nystarting og innovasjon i Norge. Kuttforslagene får etter mitt syn langt flere negative effekter enn de pengene som blir borte. Det er vanskelig å ha tillit til politikere som med den ene hånden deler ut godord, for så med den andre hånden tar bort det vi lever av. Dette får negative ringvirkninger for stemningen i disse viktige miljøene, mener Hansen.

Må kutte overalt

Ansgar Gabrielsen selv er ikke spesielt opptatt av å snakke om de kuttene som nå er foreslått for innovasjonsarbeidet i Norge.

-- Trygdeutgiftene har en gallopperende utvikling. Vi har måttet kutte mange steder for å kompensere for dette. Innovasjon Norge må også betale sin del av problemet, sier Gabrielsen.

Statsråden uttrykker ellers stor tilfredshet med det arbeidet som gjøres for å løfte det digitale Norge.

-- Alle undersøkelser viser at Norge krabber oppover på rankinglistene med vår e-modenhet. Likevel har vi en lang vei å gå på en rekke felter. Disse utfordringene tar regjeringen på alvor og vi vil fortsette den gode trenden for å komme videre, sier Gabrielsen til Computerworld.

Ikke hjerte for it?

Hoff er ikke imponert, og trekker frem Accentures nylig publiserte rapport der Norge kryper fra 16. til 15. plass på rankingen.

-- En slik plassering kombinert med nye kutt i statsbudsjettet rimer overhode ikke med festtalene om at Norge skal bli det mest innovative land i verden og at vi skal bli verdens fremste e-land.

-- Vi stiller rett og slett spørsmålstegn om hvor mye hjerte it-minister Gabrielsen nå har for it. Han har stått på for rederinæringen, som både som egen næring og for andre næringer er langt mindre viktig enn it-næringen. Vi savner nå både penger og makt bak de ønsker og krav som Gabrielsen selv har satt frem, og mer engasjement og kamp for disse viktige temaene innad i regjeringen, sier Hoff.