Storkontrakt til Siemens Business Services

Storkontrakt til Siemens Business Services

Siemens Business Services har undertegnet en rammeavtale med politiets data- og materielltjeneste. Avtalen har en antatt verdi på 225 millioner kroner.

Siemens Business Services AS har undertegnet en rammeavtale med politiets data- og materielltjeneste om levering av konsulenttjenester, service og produkter til Justis-sektorens 18 000 ansatte. Avtalen gjelder i tre år og har en antatt verdi på 225 millioner kroner, ifølge en pressemelding.

Justissektoren består av politiet, domstolene og kriminalomsorgen. Avtalen innebærer at Siemens Business Services skal levere tjenester og produkter til oppgradering og fornyelse av eksisterende maskin- og programvareinfrastruktur. Videre skal selskapet bistå med teknisk spisskompetanse og yte landsdekkende service.

Styrker seg i offentlig sektor

- Siemens Business Services har et sterkt fagmiljø og sertifisert kompetanse. Noe av vår styrke er at vi kombinerer en landsdekkende service og konsulenttjenester med koordinerte leveranser, sier divisjonsdirektør Erlend Kristoffersen i Siemens Business Services.

Siemens Business Services har tidligere i år inngått lignende kontrakter med Skattedirektoratet, Rikstrygdeverket og Utenriksdepartementet. Denne avtalen forsterker dermed ytterligere selskapets posisjon som en ledende aktør innen offentlig sektor, ifølge pressemeldingen.

Les også: Kampen om den store forsvarskontrakten.