-- Større trykk på utvikling

-- Større trykk på utvikling

Mobile Mind, som tilbyr rådgivning uavhengig av leverandørene i bransjen, opplever at tidene bedrer seg.
-- Det har gått greit for oss de par, tre siste årene. Nå begynner det å bli sving på konsulentviksomheten. Vi selger verken maskinvare eller programvare, men hjelper brukerne og bedriftene til å bli bedre på å utnytte mobilteknologi. Nitti prosent av dette er opplæring for å endre vaner og arbeidsmetodikk og bare ti prosent er opplæring i teknologi, sier daglig leder Dag Friis-Baastad.

-- Vi ser nå at veldig mange fikk godkjent sine forprosjekter i fjor, og at de i år har penger på budsjettet og er i gang med hovedprosjekter. Bedriftsledelsen forlanger strategisk forankring først, og det tar tid. Men de er villige til å bruke penger på å gjøre ting riktig.

Bransje og PIM

Friis-Baastad mener det er spesielt to områder med mye utvikling. Det ene er innenfor bransjeløsninger, som innenfor helsesektoren og for håndverkere. Det andre er en etterspørsel etter mer effektiv bruk av PIM

(Personal Information Manager, adressebok, kalender, notater m.m. -- red. anm.), særlig på mobiltelefonen. Ifølge Friis-Baastad ser det ut til at den tradisjonelle pda-en uten kommunikasjon har gått på en sperre. Men pda-er med kommunikasjon som wlan og gsm/gprs har fått større interesse.

-- Det er et større trykk blant utviklere på Pocket PC nå, også Symbian er av interesse for utviklere. Jeg vet konkret at flere venter på Nokias neste Communicator-modell 9500, sier han.

-- Sett bort fra de som lager ringetoner, logoer og slikt, er det vel et trettitalls kvalitetsaktører som driver utvikling for det mobile markedet i Norge. Det er flere under oppstart eller som ikke har fått noen offisielle kunder ennå.