Storslipp fra Tandberg

Bruken av videokommunikasjon økte med 14 prosent på verdensbasis i 2003. For å møte kundenes behov for økt visuelt samarbeid, lanserer Tandberg flere produktnyheter.
Blant de nye løsningene er Tandbergs nye Media Processing System (MPS) og en kontrollenhet (MCU) som nå er i stand til å sammenkoble hele 96 forskjellige steder samtidig.

Dette skal gi virksomheter og tjenesteleverandører langt bedre mulighet til skalere sine løsninger for videokommunikasjon i takt med sine endrede behov. Virksomheter vil slik kunne sikre at deres egne løsninger takler fremtidige behov etter hvert som bruken av visuell kommunikasjon øker i omfang. Tandberg lanserer også Management Suite (TMS) 9. En av hovednyhetene ved TMS er tett integrasjon med Microsoft Outlook, IBM Lotus Notes samt Instant Messaging som benytter Microsoft Live Communications Server.

For brukerne av Tandbergs løsninger innebærer nyheten økt mulighet til planlegging og bruk av tale-, video- og web-baserte møter som arbeidsverktøy. Blant annet som følge av intuitive samhandling med de mest utbredte planleggings- og kontorverktøyene i markedet. - Den sterke veksten av ip-nettverk og økt konvergens mellom tale og video medfører storstilt adopsjon av videobruk i bedriftsmarkedet, sier Andrew Miller, CEO i Tandberg.

Han legger til at en av hovedårsakene til økt bruk av videokommunikasjon skyldes ips fremvekst som et klart kostnadsbesparende nettverk for virksomheter. Som følge av dette, er ip nå i ferd med å erstatte isdn som bærer av videotjenester, noe som gir virksomheter uansett størrelse sikker, tilgjengelig og konstant aksess til visuelle kommunikasjonsverktøy.

- Visuell interaksjon er nå en nødvendig komponent i virksomheter som ønsker å opererer i sanntid, og tilliten til video som et verktøy for sanntidskommunikasjon er sterkt økende, sier Lou Latham, analytiker i Gartner.

- Som et resultat av dette ser vi nå at bruk av video integreres i ulike forretningsprosesser, slik som gruppemøter, opplæring og kommunikasjon med partnere, legger han til. I tillegg til dagens produktnyheter har Tandberg også nylig annonsert ytterligere nyheter som bidrar til vekst innen bruk av videokommunikasjon. Disse innebærer blant annet et samarbeid med Cisco Systems om å levere markedets første ip-baserte løsning for videotelefoni, samt oppkjøpet av Ridgeway Systems & Software for å forenkle overføring av videokommunikasjon gjennom brannmurer.