Størst i verden

Størst i verden

Hitachi Data Systems skal med det nye lagringssystemet Tagmastore overbevise de største industrivirksomhetene om sin evne til å håndtere all lagring.
I forhold til konkurrentene EMC og IBM har Hitachi Data Systems (HDS) et handikap. HDS har ikke samme nære forhold til de største konsernene. Det kompenseres ved salg gjennom Hewlett-Packard og Sun. Deres store kunder benytter HDS' største systemer.

En ny kundegruppe som vil kunne ønske seg det største Tagmastore USP1100 med 73 GB platelagre, er den som benytter Hewlett-Packards feiltolerrante Nonstop, tidligere Tandem Nonstop, til sine kritiske oppgaver.

Fra oktober kan USP i Hewlett-Packards versjon benyttes av Nonstop.

-- Vi har allerede to norske kunder. Startmodellen kommer på to millioner kroner. Det er mer enn 30 prosent mindre enn for den tidligere toppmodellen 9960, sier Eigil H. Gundersen, daglig leder i HDS i Norge.

Øker verdi

Verdien av dataene øker over tid når de aktivt benyttes for forretningsanalyse ved hjelp av datavarehus. Analysebehovet og offentlige pålegg sørger for ytterligere vekst.

Derfor fortsetter HDS å utvikle store lagringssystemer. I forbindelse med analyse, lagring av multimedia og påbud om å kunne spore data, har kunder hatt fra 35 ) 100 prosent vekst.

-- Det øverste markedet for datalagring er på 4,5 milliarder dollar årlig. I dette markedet er det tre spillere, EMC, HDS og IBM, sier John Taffinder, europasjef for Hitachi Data Systems.

Hitachi, som eier HDS, har som mål å være en av verdens største på platelagre. Etter oppkjøpet av IBMs platelagerproduksjon har Hitachi økt omsetningen til 6,7 milliarder dollar: 4,2 milliarder dollar for platelagre og 2,5 milliarder dollar for lagringssystemer.

-- I 2003 var vi nummer tre i verden på antall patenter, fremhever Naoya Takahashi, operativ leder i Hitachi Information & Telecommunication Systems.

Det er konsumentmarkedet som først og fremst påvirker Hitachis innsats. 400 GB platelagre for forbrukermarkedet, 300 GB for lagringssystemer, 30 GB for spillmaskiner og 4 GB 8Micro Drive8 som alternativ til Compact Card, er noen av Hitachis nyeste tilbud.

Overgår alt

Tagmastore Universal Storage Platform har en kapasitet som overgår alle andre lagringssystemer, både i transport og lagringskapasitet. Med det nye 300 GB platelageret makter den største modellen USP1100, å administrere 332 TB.

-- Tagmastore kan partisjoneres i 32 virtuelle lagringssystemer. Det vil forenkle lagringen i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, fremhever Rob Whalley, ansvarlig for lagring med IP.

I tillegg tar Tagmastore mål av seg til å administrere alle de andre lagringssystemene kunden har, slik at lagringskapasiteten ser ut som et eneste enormt arkiv på inntil 32 PB (32.000.000 GB).

I forhold til tidligere toppmodeller har Tagmastore et større spenn med tre modeller, USP100, USP600 og USP1100. Førstnevnte har en kapasitet på 62,4 TB inkludert datasikring i henhold til RAID-5, Sistnevnte adresserer 287,8 TB. Kapasiteten er basert på 300 GB platelagre.

De færreste er villige til å lagre så mye på de avanserte systemene. Bruk av 73 GB platelagre er mer sannsynlig, hvilket reduserer kapasiteten til en fjerdedel.

Transportkapasiteten er uavhengig av platelagrene. En nykonstruert svitsj har en kapasitet på 17 GB per sekund for USP100, 34 GB per sekund for USP600 og 68 GB per sekund for USP1100. I tillegg har Tagmastore en administrasjonskapasitet på 6,5 eller 13 GB per sekund. 64 eller 192 datakanaler med Fibre Channel kan tilkobles.

Robust

-- Vi har en robust tilnærming til oppgaven å sikre data, understreker Trevor Williams produktsjef for lagringssystemer i HDS.

Målet er å kunne adressere de fem punktene kunder hevder skaper mest hodebry. Disse omfatter eiekostnader (TCO, Total Cost of Ownership), administrasjon av vekstbehov, dårlig evne til å håndtere lagringssystemer og infrastruktur, mangelen på integrering mellom konkurrerende systemer og økt kompleksitet i infrastrukturen.

Tagmastore USP søker å besvare de fem punktene med administrasjonsprogramvare og et platelagersystem som kan starte med bare fem platelagre og vokse til 1152.

Inntil fire svitsjer transporterer data fra lagringsnettet til platelagrene. Et 128 GB minne (cache) brukes for å effektivisere skriving og lesing av data. Kombinert med fiberringer på 2 Gbit per sekund sikres et meget høyt antall inn/ut-transaksjoner per sekund.

-- Forbedrete algoritmer for håndtering av data og en større cache sørger for den raskeste arkitekturen på et lagringssystem, hevder Trevor Williams.

Programvare i kombinasjon med tilkoblingskapasitet gjør at kundene kan koble sine tidligere lagringssystemer sammen med Tagmastore. Dermed vil lagringskapasiteten se ut som ett stort arkiv.

Flytteprogramvaren 8Data Movement Suite8 flytter data mellom platelagre lokalt eller over geografiske avstander. HDS ser for seg replikering av data for sine aller største kunder fra USA via Europa og Asia, tilbake til USA for å kunne håndtere omfattende katastrofesituasjoner.