Stort EU-prosjekt til Agder

EU-kommisjonen har gitt Høgskolen i Agder i oppdrag å lede et europeisk forskningsprosjekt som skal kartlegge tilgjengelighet for alle på internett.
Prosjektet inngår i EUs 6. rammeprogram og vil stå sentralt i EUs satsing for et inkluderende informasjonssamfunn. Totalrammen er på 26 millioner norske kroner, hvorav EU bidrar med 17 millioner. Målet er å gjøre offentlig informasjon på internett mer tilgjengelig for alle europeere.

"European Internet Accessibility Observatory (EIAO)" er den offisielle tittelen på prosjektet, som skal utvikle metoder som måler i hvilken grad internasjonale retningslinjer for utforming av offentlig informasjon på Internett og åpne standarder faktisk brukes på offentlige nettsteder. Hittil er det ingen som har gjennomført regelmessige målinger i større skala på dette området.

Førsteamanuensis Mikael Snaprud ved Fakultet for teknologi, Høgskolen i Agder, er koordinator for prosjektet. Han kan fortelle at det er første gang et prosjekt i EUs sjette rammeprogram ledes av en norsk høgskole.

Støtte fra IT Funk

Gjennom forprosjektet "Pilot project - An Internet Robot for Assessing the Accessibility of Online Content" har IT Funk støttet både arbeidet med EU-søknaden og utvikling av ny teknologi som skal brukes som grunnlag i EU-prosjektet.

Snaprud var også primus motor bak EU-søknaden og kan fortelle at prosjektet ble rangert som det beste blant samtlige søknader i gruppen "eInclusion" i denne utlysningen for EUs 6. rammeprogram. Bare 10 prosent av søknadene fikk tilbud om støtte fra EU.

Prosjektet startet 1. september 2004 og det skal gå over tre år, og er et samarbeid mellom 10 partnere fra flere europeiske land. Prosjektet skal bygge det tekniske rammeverket for overvåkning av tilgjengelighet til informasjon på internett. Dette vil bestå av en internettrobot for automatisk og regelmessig innsamling av data om tilgjengelighet og avvik fra retningslinjer og standarder (WAI guidelines).

På tilsvarende måte som søkemotorer som Yahoo eller Google, vil prosjektet utvikle en internettrobot som skal hente inn informasjon om tilgjengelighet til nettsider. I tillegg et datavarehus som tilbyr presentasjon av de innsamlede data om tilgjengelighet. Datavarehuset vil også være tilgjengelig på Internett slik at alle kan få tilgang til resultatene fra målingene.

All programvare som utvikles i prosjektet vil stilles til rådighet under en åpen programvarelisens (open source), slik at andre kan se hvordan målingene fungerer, eventuelt delta i utviklingen og bidra til forbedring av målingene.