- Stort it-helsebehov i Norge

- Stort it-helsebehov i Norge

Helsesektoren kommer til å sysselsette stadig flere it-folk i Norge.

Per Morten Hoff i bransjeorganisasjonen Ikt-Norge tror mindre norske helseinstitusjoner vil få problemer med å hente inn it-ekspertisen de trenger.

- Gjennom norsk eHelseforum og dialogen vi har med helsemyndighetene, er behovet stort idag og vil være det fremover. Dette legger press både på bransjen og helsevesenet. Jeg vil legge til at krysskompetanse, altså personer som har erfaring både fra helsevesenet og fra it vil være svært attraktive fremover.

- Større og prestisjetunge prosjekter vil gjennomføres uten større hindringer. Mindre prosjekter vil bli mer utfordrende. Men muligheten til å benytte utenlandsk kompetanse vil demme opp for en del av dette.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it

- Må offshore

Også Paul Chaffey i Abelia observerer at helsesektoren er i ferd med å bli mer it-intensiv.

- Det vil bli investert mer i medisinsk teknologi og samhandlingsteknologi.Det skal bidra til bedre ressursbruk og økt brukervennlighet. Helsesektoren er så stor at økt ikt-bruk vil merkes i arbeidsmarkedet fremover.

- Hva betyr dette for det allerede pressede markedet for it-kompetanse i Norge?

- Det betyr at det blir større kamp om hodene og et bedre arbeidsmarked for dem som har rett kompetanse. Virksomhetene må gjøre seg attraktive for å trekke til seg kompetansen de trenger, eventuelt velge å la andre virksomheter gjøre en større del av jobben med å utvikle og drifte ikt i sykehusene.

Om helsesektoren klarer å tiltrekke seg mange nok gode it-hoder er avhengig av hva slags strategier de velger for å gjøre seg attraktive for denne kompetansen, mener Chaffey

- Utgangspunktet er ganske godt. Helsesektoren tilbyr meningsfylte jobber der man redder liv og helse. Det gir et konkurransefortrinn å tilby jobber som er viktige for hele samfunnet. Utfordringen er å være konkurransedyktig på andre områder, som lønn, fleksibilitet og mulighet til å drive med innovasjon.

Viktig område

Ifølge IDC-analytiker Nils Molin er det ingen tvil om at helse vil bli en stadig viktigere del av it-bransjen.

- IDC tror at helse kommer til å være en av de raskest voksende delmarkedene innen it fremover.Det betyr et større behov for kompetanse og det vil legge et enda større press på et allerede anstrengt norsk marked for it-personell, sier han.

Også han påpeker at offshoring kan være en mulige vei å gå, altså å kjøpe kompetansen i utlandet.

- Offshoring kan fungere som en balanserende faktor, sier Molin.

Men helsesektor må uansett arbeide aktivt med rekruttering, slår han fast.

- Men helsesektoren er et av de viktigste områdene i samfunnet, og det vil, sammen med gode betingelser, kunne trekke mange it-utdannede arbeidstagere, sier han.

Meld deg på Healthworld-konferansen her!