Stort selskap, lite sprell

Stort selskap, lite sprell

-- Jeg synes det er gøy å gjennomføre strategier jeg har tro på, sier Cisco-sjef Jørgen Myrland. Han har vært i it-bransjen i 23 år.
-- De amerikanske selskapene forventer et høyt prestasjonsnivå og er svært kontrollorienterte. Det er klart vi har liten fullmakt til å gjøre de store sprellene, sier den norske Cisco-sjefen.

Jørgen Myrland er en typisk bransjemann. Med unntak av et år i EDB på slutten av åttitallet, har han arbeidet i amerikanske selskaper siden han begynte i IBM i 1981. Etter IBM ventet Oracle, før Myrland ble sjef i Sun Norge i januar 2000. Tre år senere, i januar i fjor, ble han leder av Ciscos norgeskontor.

Velger sine slag

Til tross for sterk styring fra sentralt hold, gir jobben nok utfordringer, mener Myrland. Og selv om arbeidet i stor grad består i å implementere hovedkontorets strategier, må også en "plass-sjef" tenke strategisk.

-- Vi må legge strategier for å utnytte mulighetene som finnes innenfor rammene toppledelsen har gitt oss, understreker Myrland, som mener ingenting Cisco gjør, ikke passer i Norge.

-- Poenget er å velge hvilke slag du skal kjempe. Det er ikke mulig å gjøre alt.

Cisco Norge er en salgsorganisasjon. Mye av sjefens tid går med til salg, eller "å skape verdi for kunder og partnere", som det heter. Kunsten er å la seg inspirere av disse relasjonene. Og siden Cisco har et velsmurt maskineri, kan de ansatte konsentrere seg om utadrettet virksomhet.

Få suksesser utenfra

Jørgen Myrland sliter med å komme på "fyrtårn" blant lederne i den norske it-bransjen. Men Endre Rangnes trekkes fram som en it-leder som har fått til mye. Når Myrland skal nevne vellykkede it-toppen som kommer utenfra, må han gå langt tilbake i tid.

-- Kanskje Christian Thommesen, til en viss grad. Han hadde en høy stjerne hos IBM i Paris.

Det er ikke umulig å komme inn og bli leder i et it-selskap kun med erfaring fra andre bransjer. Men det er svært langt mellom de strålende eksemplene. Ifølge Myrland er det en fordel, men ikke avgjørende, å ha bransjeerfaring.

Kjempejobb

Det er en sannhet med mange modifikasjoner at it-bransjen er umoden, mener Chambers' forlengede arm i Norge. Når det gjelder organisasjon og ledelse ligger ikke it-bransjen tilbake for noen.

Hvis it-bransjen oppleves som umoden, så er det fordi det fortsatt dukker opp mange nye it-bedrifter.

-- De etablerte it-selskapene har vært flinke til å få på plass gode systemer, prosesser og verdier.

Jørgen Myrland er ikke bekymret over at den norske it-bransjen preges av grå og kjedelige ledertyper.

-- Mange gjør en kjempejobb uten å være synlige i media, påpeker han.