Støtter Per Morten Hoff

Støtter Per Morten Hoff

Styret i IKT-Norge synes ikke det er bra at DNK blander seg. - Upassende, sier styreleder Eilert Hanoa.

Styret i IKT-Norge bestemte på styremøtet onsdag å støtte Per Morten Hoff i sin strategi om å bringe it-spørsmål i den offentlige debatten.

Det betyr at styret støtter Hoff i sin kritikk mot Nødnettet.

Det har foregått en lang kamp mellom generalsekretæren i IKT-Norge, Per Morten Hoff, og lederen i Direktoratet for nødkommunikasjon, Tor Helge Lyngstøl.

Bakgrunnen er teknologien bak det nye norske nødnettet, Tetra, og prosjektet å innføre det i Norge.

Hele prosjektet koster seks milliarder kroner og tar mange år. Ifølge Hoff er teknologien ikke god nok, og alternativene ikke utredet godt nok.

Lyngstøl har gått hardt ut mot kritikken. Han mener Tetra en den eneste internasjonal godkjente teknologi til formålet og at prosjektet utvikler seg i takt med bestillingen fra Stortinget.

Fulle av feil

Som siste ledd i denne tvekampen har Lyngstøl gått direkte til et styremedlem i IKT-Norge og bedt om en vurdering av Hoffs engasjement i den offentlige debatten.

En artikkel i Teknisk Ukeblad siterer en epost fra Lyngstøl til Mette Solstrand. Solstrand er medlem i IKT-Norges styre.

«Er det ok at lederen for IKT-Norge, som menigmann nok regner med har gode kunnskaper om ikt og således stoler på, igjen og igjen går i media med innlegg som er fulle av feil?», skriver Lyngstøl til Solstrand.

Han ber henne å ta opp saken i styret til IKT-Norge.

Problemet er at Solstrand til daglig jobber i Teleplan, som har levert konsulenttjenester til DNK i en årrekke.

- Upassende, sier styrelederen i Ikt-Norge, Eilert Hanoa, til Computerworld.

Ikke til styrelederen

Hanoa er til daglig administrerende direktør i it-selskapet Mamut. Han beskriver styremøtet på onsdag som udramatisk.

- Vi hadde et styremøte i IKT-Norge. Blant de sakene styret fikk en orienteringom, var Nødnettdebatten. Men ellers var det et ordinært styremøte med en ordinær agenda, forteller han.

Ifølge Hanoa har styret gått gjennom statusen av debatten etter henvendelsen fra DNK via Solstrand.

- Styret reagerte på det at et styremedlem er kontaktet i denne debatten.

- Så Lyngstøl og DNK har ikke henvendt seg til deg som styreleder?

- Nei, bare til Mette Solstrand.

- Hva synes du om det?

- Styret synes dette er upassende. Det er ok at DNK ønsker å påvirke IKT-Norge i debatten, men ikke på denne måten.

- Hva er Mette Solstrand sin holdning nå?

- Jeg kan ikke å uttale meg på hennes vegne, sier Hanoa.

Ikke ferdig

Hanoa antyder at styret i IKT-Norge ikke er ferdig med saken.

- Vi vil forfølge denne adferden.

- Hvordan? Skal dere henvende dere til DNK eller andre?

- Det kan jeg ikke gi noe mer informasjon om akkurat nå.

- Det er vel forståelig at DNK og Lyngstøl er lei seg. Per Morten Hoff har ført en ganske tøff kampanje mot Nødnettet det siste halvåret. Ligger det i mandatet han får av styret?

- Jeg ser det ikke dette som en kampanje mot et prosjekt. IKT-Norge er engasjert i mange saker på mange områder, samtidig som det har vært mange som har ytret seg kritisk overfor Nødnett-prosjektet. Styret er tilfreds med mediestrategien til IKT-Norge, sier Hanoa.

- Er dere ikke enig i at Hoff har gått ganske hardt i strupen til DNK?

- Jeg tror ikke vi skal tillegge IKT-Norge hele æren at det er debatt om Nødnettet. Det er nok av andre som har tatt dette opp i mediene.

- Hva skjer videre?

- Hvordan styret vil følge opp henvendelsen videre må vi komme tilbake til, avslutter Hanoa.