Støy i Opera

Støy i Opera

Bråket er så påtrengede at de ansatte blir syke.

Høylydte byggearbeider plager de ansatte i Opera. Aktiviteten er så plagsom at enkelte ansatte må jobbe med hørselvern for å holde ut. I lang tid har it-bedriften blitt belemret med såkalte spuntearbeider på byggeplassen der leilighetskomplekset Waldermars Hage skal oppføres.

Arbeidet består blant annet i at lange stålbjelker (spuntenåler) drives ned i bakken av et pressluftsdrevet vibrohammer. Denne lyden er relativt påtrengende og arbeiden pågår en time av gangen.

LES OGSÅ: Mer minus i Opera

Opera klaget første gang 27. Juni, men byggherren fikk dispensasjon fra lokale støyforskrifter 8. august. Likevel har Helse og velferdsetaten målt støyen og funnet "ekstremt høye verdier som langt overstiger grenseverdiene i støyforskriften." Dispensasjonen er gitt for uke 32-34, men de ansatte på Opera frykter at støyen blir langvarig, skriver Aftenposten.