Straffer Netcom med bøter

Samferdselsdepartementet har i dag bestemt at NetCom skal betale en tvangsmulkt på 455.000 kroner per uke inntil utbyggingsvilkårene i umts-konsesjonen er oppfylt.
Mulkten er fastsatt skjønnsmessig med utgangspunkt i den ukentlige besparelsen Netcom har ved å ikke oppfylle kravene i konsesjonen, oppfyller samferdselsdepartementet i en pressemelding. Netcom har tre ukers ankefrist.

-- Vi skal bruker disse tre ukene til å vurdere om vi vil anke. Bøtleggingen begynner det øyeblikket hvor beslutningen er endelig, sier kommunikasjonsdirektør Guri Wormdahl i Netcom til Computerworld.

-- Hvorfor er dere forsinket?

-- Vi ba om to års utsettele og fikk 15 måneder. Det er en del forutsetninger som standardiseringer, og kvaliteten i nettet har ikke vært god nok. For eksempel sømløshet mellom gsm og umts-nettet. Dessuten har ikke terminalene vært gode nok for kommersiell lansering, med hensyn til batterikapasitet, sier Wormdahl.

Mulkten vil bli redusert med ti prosent for hver 75. umts-basestasjon som Netcom bygger.

Netcom, Telenor og Hi3G har i dag konsesjon til å drive tredjegenerasjons mobilnettverk (umts) i Norge. Dette mobilkommunikasjonsnettet er ennå ikke satt i kommersiell drift her i landet.

Ifølge umts-konsesjonen har Netcom forpliktet seg til utbygging av umts slik at Netcom innen 31. mars 2004 skulle hatt en dekning på nær 76 prosent av befolkningen. Disse vilkårene er ikke innfridd, selv om Netcom ble gitt 15 måneders utsettelse på sine utbyggingsforpliktelser.

Netcom oppfyller dermed ikke utbyggingskravene i konsesjonen, og Samferdselsdepartementet kan da ifølge ekomloven iverksette sanksjoner mot selskapet. Tvangsmulkten vil reduseres i takt med Netcoms utbygging