Strid om jobbstress

Det er en direkte kobling mellom stress og depresjon, ifølge en ny Harvard-studie. Jobber du mye overtid kan det få negative konsekvenser for helsen din. - Bare tull, sier norsk stressekspert.

Harvard Medical School mener de har påvist at hvis du blir kronisk utsatt for stresshormonet cortisol, vil det direkte lede til symptomer på depresjon.

 

Resultatene av undersøkelsen ble presentert  i tidsskriftet Behavioral Neuroscience, skriver Red Herring. Funnene kan settes i sammenheng med tidligere studier, blant annet gjort av Massachusetts Medical School.

 

I fjor fant de ut at hvis du jobber mye overtid, for eksempel i oppstartsselskapers stressende miljøer, kan det få negative konsekvenser for helsen din. Folk som jobber overtid har 61 prosent større sjanse for å få senskader enn de som ikke jobber overtid.

 

Før den nye studien fra Harvard kom på bordet var det likevel uvisst om høye nivå av cortisol funnet i deprimerte personer var et symptom på depresjonen eller om det faktisk spilte en rolle i å forårsake depresjonen.

 

Museforsøk

 

Cortisol produseres i både mus og mennesker som en reaksjon på stress. Forskerne ved Harvard mener altså at de høye cortisol-verdiene hos deprimerte mennesker kan være forårsaket av stress og at stress dermed forårsaker depresjonen. For øvrig baserer forskningsresultatene seg på forsøk på mus.

 

Professor Holger Ursin ved forskningsinstituttet Unifob Helse er en av Norges fremste eksperter på stress i arbeidssituasjoner. Han er ikke overbevist av Harvard-studien.

 

- Harvard meg her og Harvard meg der. Alle ljuger jo litt for å forklare hvor viktig forsøkene våre er. Men jeg har jobbet med cortisol og rotter i snart 30 år. Hadde det vært  så enkelt hadde vi sagt i fra, sier han.

 

Uetisk 

 

Han synes det er uetisk å gå ut med en slik konklusjon basert på forsøk på mus.

 

- Vi er sterke tilhengere av å bruke dyreforsøk og gjør det selv, men det er veldig vanskelig å holde høye cortisol-verdier i noe som helst slags forsøk, både i dyreforsøk og andre forsøk.

 

Han mener at belastning  i seg selv er ikke farlig, men hvis det er noe du ikke får til, så kan dette føre til problemer av forksjellige typer, men ikke spesifikt depresjon.

 

- Driver du i databransjen og ikke får det til å gå, så blir du deprimert og da kan det hende cortisol-verdiene dine er høye også. Men det er smartest å holde seg til det du kan gjøre noe med og det er informasjonen, sier han

 

Selv om du strever veldig mye, kan det hende at folk ikke vil ha produktet ditt. Eller at de ber om for mye og greier ikke å levere. Dette kan gå ut over produktiviteten. Ursin mener at det ikke er nødvendig å bringe inn cortisol i dette sprøsmålet. 

- Hvis du ikke har cortisol, dør du. Høye doser av cortisol er det en del mennesker som går på. Det er en del sykdommer som er knyttet til det. Men sammenhengene mellom depresjon og cortisol er forferdelig vanskelig. Og ingen av oss er helt sikre på at vi skjønner det.

Les også:
Stress-syndrom rammer it-folk
Økende hodepine for konsulentbransjen