Strømpris på sms

Kraftbransjen vil i løpet av høsten begynne å varsle kundene direkte ved endringer i strømprisen via tekstmeldinger og epost.