Strømsatsing fra Tieto

Strømsatsing fra Tieto

Tieto posisjonerer seg for storskaladrift av avanserte måle- og styringssystemer gjennom etableringen av et nytt driftssenter på Lillehammer.

Tieto har etablert et nordisk senter på Lillehammer for fjernavlesning og drift av smarte strømmålere. Etableringen innebærer at selskapet nå kan tilby både drift, utvikling og vedlikehold av systemer og infrastruktur som kreves for avanserte måle- og styringssystemer (AMS).

Driftssenteret er Tietos nordiske nav for AMS og skal i første omgang anvendes for tjenesteleveranser i Norge, Sverige og Finland. Den sentrale delen av tjenesten er automatisk innsamling av målerverdier, samt overvåkning og vedlikehold av infrastrukturen.

Senteret håndterer allerede i dag automatisk innsamling av måleverdier og andre målertjenester for 145 000 av E.ONs el-målere i Skåne.

Fjernavlesning av strømmålere er allerede innført i Sverige. I Finland pågår innføring og i Norge har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) annonsert reguleringer i løpet av første halvår 2011 og full utrulling innen 2018.

- I dag får hver tredje strømkunde i Norden sin faktura via Tietos faktureringssystem. Med etableringen av vårt kontor på Lillehammer vil Tieto også være det ledende selskapet innen AMS storskaladrift i Norge i dag. Tieto vil således innta en helt unik posisjon med hensyn til den AMS-etablering norske nettselskaper står overfor i de nærmeste årene, sier Kolbjørn Haarr, administrerende direktør i Tieto ifølge en presseuttalelse.