Strømsatsing fra Tieto

Strømsatsing fra Tieto

Tieto posisjonerer seg for storskaladrift av avanserte måle- og styringssystemer gjennom etableringen av et nytt driftssenter på Lillehammer.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Tieto har etablert et nordisk senter på Lillehammer for fjernavlesning og drift av smarte strømmålere. Etableringen innebærer at selskapet nå kan tilby både drift, utvikling og vedlikehold av systemer og infrastruktur som kreves for avanserte måle- og styringssystemer (AMS).

overvåkning Den automatisk Sverige Norge, for Tietos innsamling omgang er samt vedlikehold tjenesten av målerverdier, i i og skal første nordiske nav for og infrastrukturen. sentrale av delen er av Driftssenteret og AMS Finland. tjenesteleveranser anvendes

håndterer 145 Skåne. E.ONs automatisk av målertjenester Senteret av el-målere i dag innsamling måleverdier og for 000 andre allerede i

og allerede innført løpet strømmålere Fjernavlesning første Norges annonsert (NVE) i i reguleringer og I Finland innføring har av utrulling i Sverige. energidirektorat vassdrags- innen Norge og full av pågår er halvår 2011 2018.

I hver dag tredje… får -