Strør SALT i såret på Microsoft

IBM skal samarbeide med norske Opera Software om å utvikle en nettleser som forstår talekommandoer. Samtidig kritiseres det Microsoft-støttede SALT-prosjektet.

Såkalte fler-modale nettlesere innebærer at ulike grensesnitt, som tale-styring og grafikk, kan brukes om hverandre. IBM og Opera vil sammen sammen utvikle en fler-modal nettleser basert på XHTML+Voice-spesifikasjonen, også kalt X+V.

Fler-modus teknologien er særlig rettet mot håndholdte enheter hvor det er naturlig å bruke nye typer interaksjoner i forhold til det vi er vant til fra pc.

Operas samarbeid med IBM på dette området bygger videre på tidligerre inngåtte samarbeidsavtaler mellom de to selskapene. IBM er ledende på tale-teknologi, og kunngjorde sist uke at fler-modus vil bli inkludert i applikasjonsserver WebSphere Everyplace Access.

På taleteknolgi-konferansen VOX 2002 sa Red Adkins, sjef for IBMs avdeling for "allestedsnærværende databehandling", at det er viktig av utviklerne kan bruke deler av den samme koden uavhengig av applikasjon. X+V bygger bygger videre på standarder som allerede er kjent for web-utviklere, og gjør det mulig å bruke eksisterende ressurser. Adkins benyttet dermed anledning til å gi Microsoft et spark for deres støtte til SALT (Speech Application Language Tags).

Salt-tilhengerne hevder at Voice XML er bra for telefonianvendelser, men for tungvint på enheter som har flere grensesnitt. IBM, som sammen med Motorola og Opera har sendt X+V til W3C, mener på sin side at det er bedre å satse på en standard.

- Vi tror XHTML + Voice er en bedre måte å hente ut gevinstene fra kompetanse som allerede finnes hos 50.000 Voice XML-utviklere, sa Adkins ifølge InfoWorld.

Han understreket at den vanskelige økonomiske situasjonen mange selskaper befinner seg i, gjør at de ikke ønsker å finansiere utvikling av helt ny kunnskap hos sine ansatte. Ifølge IBM må ny kompetanse bygges opp dersom SALT velges framfor Voice XML.