Studentene svikter it-studier

Studentene svikter it-studier

Interessen for harde teknologiske fagretninger fortsetter å synke. Denne fagretningen har nå opplevd nedgang mange år på rad, tallene for 2004 viser ytterligere mindre interesse fra studentmassen.
Ulf Uttersrud er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning. Han har fulgt søkerutviklingen til it-relaterte ingeniørutdanninger siden 1998. Hans tall viser utelukkende nedgang i interessen helt siden han startet sitt oversiktsarbeid.

-- Ser vi på totaltallene har det siden 1998 faktisk vært en nedgang på hele 74,7 prosent. De verste nedgangene har vi fått fra 2000. Tallene for 2004 viser en litt mindre nedgang enn i fjor da vi var oppe i nesten 40 prosent nedgang i søknadsinteressen. Tallet i år er 21,9 prosent.

Myke studenter

Også på Høgskolen i Oslo har de en markant nedgang i søkermassen til dataingeniørutdanningen. Tallet er 24 prosent.

-- Men på den andre siden ser vi en tilsvarende oppgang for vårt mer "myke" ikt-studietilbud, der vi ikke krever full pakke med matematikk og spå videre. Så hvis man ser på alle våre søkere til et eller annet it-relatert studium, er søkermassen stabil i år sammenlignet med i fjor, forteller Uttersrud.

Uttersrud peker likevel på at tallenes tale ikke bare er dramatisk for ingeniørutdanningen selv, men også med tanke på Norges fremtidige tungteknologiske kompetanse.

-- Mens antall søkere til høyere utdanning bare øker, taper ingeniørstudiene stadig terreng. Vi håper myndigheten snart tar dette ordentlig inn over seg, og setter i gang tiltak som virkelig kan monne på vegne av disse studiene, sier Uttersrud.

Fortsatt nedgang

Computerworld har som i fjor gått igjennom søkertallene til rundt 100 studieretninger innen elektro og it-relaterte fag. Vi kunne i 2003 dokumentere en nedgang på 11 prosent, og nedgangen fortsetter i 2004.

Sammenligner vi tallene fra 2002 til 2004 ser vi en nedgang i interessen fra nye studenter til alle disse ulike studietilbudene på 23 prosent. Nedgangen fra 2001 til 2003 var tilsvarende på 26 prosent.

Tallene Uttersrud har satt sammen med bakgrunn i Samordna Opptaks oversikt viser at søkermassen til dataingeniør fra 1998 til 2004 er sunket med hele 1.500 studenter til datafag. Det svarer til 75 prosent.

-- Nedgangen fra 2003 til 2004 er over 20 prosent. Det eneste positive vi kan si er at nedgangen i år ikke er så ille som i fjor, men det er åpenbart at de tiltak som så langt er iverksatt, ikke har påvirket situasjonen nevneverdig, påpeker Uttersrud.