Studenter jobber gratis

Dårlige tider i it-bransjen ser ikke ut til å legge en demper på bedriftenes bruk av studenter i forbindelse med studentprosjekter. Ved NITH er studentene i gang med rundt 100 prosjekter i Oslo, Bergen og Stavanger.
Bachelorstudentene ved Norges Informasjonstekniske Høgskole (NITH) gjennomfører denne våren et stort antall prosjekter ute i bedriftene. Cirka 100 prosjekter i Oslo, Bergen og Stavanger beskjeftiger avgangsstudentene. Hver gruppe har i gjennomsnitt fem deltakere.

Det betyr at cirka 500 ferske bachelorkandidater står klare til å kaste seg ut i næringslivet til sommeren.

Høyskolelektor og fagsjef Bendik Blygstad forteller at det er uvanlig mange spennende prosjekter i år. Studentene har blant annet oppdrag for banker og offentlige etater, samt it-bransjen.

Både Sun Microsystems og Sybase bruker avgangsstudenter til gjennomføring av prosjekter. Blygstad forteller at også Progress Software er på listen over it-selskaper som benytter seg av bachelorstudentenes kompetanse.

-- Jeg har ikke tall på om graden av it-bedrifter som bruker studentprosjekter er mer eller mindre enn før, men inntrykket er at det har vært en viss overgang fra it-bransjen til andre typer bedrifter, og også mer offentlig sektor enn tidligere.

Ikke full stopp

Blygstad er overrasket over hvor enkelt det har vært å få på plass til relevante prosjekter for avgangsstudentene.

-- Vi har vært forberedt på at det kunne være vanskelig og at mange prosjekter har blitt stoppet hos bedriftene på grunn av omprioriteringer. Men det viser seg at vi fikk mange spennende prosjekter og at det langtfra er full stopp i næringslivet.

Fagsjefen har ikke grunnlag for å mene noe sterkt om bedriftene i større grad enn tidligere benytter den arbeidskraften studentene kan tilby.

-- Men vi anser at i trange tider blir endel prosjekter kjørt som studentprosjekter, prosjekter som kanskje ellers ikke ville blitt igangsatt.

Han legger til at skolens erfaring er at det ikke har vært vanskelig å skaffe prosjekter.

-- Vi har ikke erfaring med at dette har vært vanskelig. Vi har mange bedrifter som kommer tilbake igjen etter at de har fått gjennomført et prosjekt.

Krever initiativ av studentene

Det er ingen kjære mor for studentene når det gjelder prosjektoppgaven.

-- Studentene skaffer selv sine prosjekter. Vi er opptatt av at studentene lærer å ta seg frem i næringslivet, og at de viser initiativ og pågangsmot. Vi engasjerer oss og legger en struktur for oppgavene. Vi er også med på planleggingen for å sikre at det er et reelt prosjekt. Vi er blant annet ute hos hver eneste bedrift, sier Blygstad.

Blygstad forteller at det er veldig vanlig at en til to fra hver prosjektgruppe får jobb i en eller annen tilknytningsform hos bedriften de kjører studentprosjekt for.

-- Jeg regner med at dette også videreføres i år, fastslår fagsjefen.