Studenter på stormaskintur

Studenter på stormaskintur

På Høgskolen i Oslo har de etablert et unik masterstudie i stormaskin og nettverksteknolgi. Nylig var studentene på bedriftsbesøk hos EDB IT Drift.
EDB IT Drift med seksjonssjef for stormaskiner Ottar Berg, har tatt initiativet til å invitere studentene som har valgt faget Supercomputing og virtuelle operativsystemer ved Høgskolen i Oslos it-studier.

Høgskolen i Oslo (HIO) startet i høst et samarbeid med IBM om å undervise i stormaskin ved Master studiet. Studentene er nå snart ferdig med førsteåret. 14 studenter valgte å lære mer om "dinosaurusen" i it-bransjen. 7. april i år fyller stormaskinen 40 år. Til tross for mange spådommer på hele 80- og 90-tallet om en snarlig død, lever denne plattformen i beste velgående. Med andre ord vil mulighetene for å få seg jobb etter endt studium absolutt være tilstede.

Tall fra IBM viser at stormaskin vokste med 33 prosent i fjerde kvartal 2003 sammenlignet med samme periode i 2002 (tall for hele Europa). EDB IT Drift er en av IBMs viktige kunder i Norge. De er den desidert største delen av EDB Business Partner i omsetning og antall ansatte, stormaskindriften er en viktig del av deres forretning.

Markedsansvarlig hos EDB, Svein Erik Markussen, sier at det er mange tjenester ute i samfunnet som på en eller annen måte har et sugerør til deres stormaskindrift. Som eksempler nevner han at skifter du deler på bilen din hos en av Møllergruppens verksteder, logges dette på stormaskinen, betaler du med kort i en butikk, må din transaksjon innom stormaskinen

Få servere store inntekter

Av EDB IT Drifts totale tjenestemaskinpark på ca. 3300 maskiner, er det 20 stormaskiner som tilsvarer ca. 17.000 MIPS. Av disse er 17 i produksjonsmiljøet. Disse alene står for en betydelig del av EDB IT Drifts omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Så og si hele bankverdenen kjører på stormaskin.

-- Dette skyldes dens unike tilgjengelighet og evnen til å skalere etter behov, sier Ottar Berg, leder for stormaskin hos EDB IT Drift.

-- Stormaskinen kan sies å være hjertet i bankverden. I tillegg til dette ser IBM i de siste tre årene at stadig flere andre bransjer vurderer og tar i bruk stormaskinen til å drifte forretningskritiske applikasjoner ) nettopp fordi de skalerer og er stabile og tilgjengelige 24 timer i døgnet alle dager i uka.

-- Vi ser en klar vekst på verdensbasis i såkalte nye løsninger som SAP, Webpshere og Java samt Linux, sier Anders Nohre, markedsføringsansvarlig for zSeries i IBM Norden.

Millioner av oppslag

Daglig gjøres det millioner på millioner av oppslag på verdensveven. Men i bakgrunnen lurer CICS.

-- Det er nemlig slik at med den økende bruk av internett for kjøp av varer og tjenester og bruk av kort generelt til kjøp, er det like mange CICS-transaksjoner på stormaskin i verden som internettoppslag daglig. Bare hos EDB IT Drift,s såkalte sparebankmiljø går det ca. 20 millioner CICS-transaksjoner per dag, sier Tore Størkersen.

Etter fire timer med gjennomgang av Norges største stormaskinmiljø med mange ivrige studenter, ble studentene vist rundt i EDB IT Drifts driftslokaler for å se og ta på "ekte varer".