Styrer pc-en med tanken

Forskere i Singapore vil hente signaler fra hjernen uten å måtte operere inn sensorer. Tanke-signalene kan brukes til å styre datamaskiner.
Ved Institute for Infocomm Research (I2R) i Singapore jobbes det intenst med å ta livet av pc-musa for tiden. Instituttets forskere har gjort store framskritt i å utvikle et såkalt hjerne-maskin grensesnitt (BMI, Brain Machine Interface) som gjør at datamaskinen kan styres direkte fra den menneskelige hjernen.

BMI skapte store overskrifter i mange land da selskapet Cyberkinetics kunngjorde planer om å operere inn i elektronikk-brikker i hjernen på funksjonshemmede personer for at disse skal kunne styre datamaskiner ved hjelp av tanken alene.

Målet til I2R-forskerne er å komme fram til løsninger som ikke forutsetter omfattende inngrep i hodet. Signalene skal fanges opp og analyseres i kombinasjon med data fra EEG-utstyr som festes på huden.

-- BMI gir oss en ny kommunikasjonsform som ikke er avhengig av hjernens vanlige utganger som gjør nytte av nerver og muskler. Det gir håp for hundretusenvis av mennesker som har alvorlige funksjonshemninger eller sliter med nevrologiske problemer, sier Lawrence Wong, sjef for I2R, til Computerworld Singapore.

Under programmet NeuroInformatics har forskerne bygget opp en it-plattform, kalt Neurocomm, for innsamling, prosessering, klassifisering og grafisk framstilling av signalene fra hjernen. Med Neurocomm-plattformen kan I2R gjennomføre nye kognitive studier, teste ut brukermønstre og utvikle applikasjoner innen BMI.

En av utfordringene er at signalene fra hjerne endrer seg under én og samme kognitive oppgave. Signalene fra den samme mentale oppgaven vil også være forskjellig fra menneske til menneske.

-- I den virkelig verden vil et hjernesignal inneholde masse støy på grunn av distraksjoner forårsaket av omgivelsene. Siden BMI er et lukket system som er ekstremt tilpasningsdyktig, og fordi hjernesignalene er komplekse og endrer seg hele tiden, er en av oppgavene å lage en ny matematiske modell for hjernens nevrologiske system og for signalene, forklarer leder for NeuroInformatics Lab, Guan Cuntai.

It-plattformen som forskerne bruke i dag er basert på Windows. Men kjernen er skrevet i C++, noe som gjør at programmet enkelt kan porteres til Linux, Unix og WinCE, skriver Computerworld Singapore.

De første konkrete resultatene fra forskningen ventes å foreligge om to til tre år.