Styrer politistyrken med BI-verktøy

Styrer politistyrken med BI-verktøy

Politiet i Malmö har valgt en av utfordrerne i markedet.

Polismyndigheten i Skåne, som er basert i Malmö, har tatt i bruk BI-verktøy for å bli mer effektive. Utfordringen er å plassere riktig antall politifolk på riktig sted, forteller politimann og prosjektleder Berth Simonsson.

Valget falt på en av leverandør som er blant "utfordrerne" i Gartners firkant - hvor de vurderer de ulike leverandørene makt, innovative styrke og potensial.

- Vi har holdt på med business intelligence i mange år, men for to år siden falt valget på Qliktech som vi bruker til å ta i mot, samle og presentere informasjon - på en enkel og grei måte, sier Simonsson.

Hendelsesstyrt

Malmö-politiet styrer store og små hendelser ned i datasystemet for å lage rapporter. Disse dataene kan samkjøres med politiets eget fagsystem for anmeldelser og etterforskning.

- Vi bruker verktøyet for å få oversikt over ressursbruken i et grensesnitt som er tilgjengelig for de fleste, sier prosjektlederen.

Et eksempel på en hendelse kan være en boligbrann. Her kan politiet i tillegg til taktisk informasjon se personellbruk. Tidligere hadde man ikke oversikt over hvor mange som ble brukt på forskjellige hendelser.

- Med informasjonen vi fikk, kunne vi stille spørsmålet hvorfor det var såpass store forskjeller i antall politifolk på et brannsted fra gang til gang, og dermed kunne vi definere hva som var riktig antall for en slik hendelse. Dermed kunne også personell frigis og benyttes andre steder, forteller Simonsson.

Politiet i Skåne lurte også på hvorfor det var flere politifolk på vakt på tirsdager enn på lørdager.

- Det var jo ingen grunn til det. Vi tilpasser nå vaktlistene bedre i forhold til behovet, og overtidsbruken har minsket betraktelig, sier han.

Enkle prognoser

Med BI-systemet kan Skånepolisen også lage enkle prognoser for å hva som kommer til å skje basert på historiske data i anmeldelsessystemet, som uro, vold og innbrudd.

- Vi kan se hva som har hendt i en enkelt gate den siste uken. I tillegg kan vi av informasjonen tolke hva vi kan forvente i neste uke.

Berth Simonsson forteller at de jobber med statistikkforskere ved Universitet i Malmø for å lage formler for å forutse hendelser.

- Hva har været å si for kriminalitet? Har hvordan vi bygger bydeler noe å si? spør han retorisk og fortsetter:

- Jeg ser for meg muligheter utover personellstyring. Informasjonen og kunnskapen vi får ut av analysen kan også brukes til forebyggende tiltak, mener han.