Styrket i troen etter konkurs

Styrket i troen etter konkurs

Trustix slo seg konkurs etter å ha laget Linux-baserte server-løsninger. Men tidligere ansatte har ikke mistet troen på operativmiljøet.
-- Det er ikke noe galt med Linux. Jeg vil heller ikke si at vi var for tidlig ute. Problemet var at vi satset litt for bredt og brukte for lang tid på å finne fram til de riktige produktene, sier Trustix' tidligere utviklingssjef Torstein Heggebø.

Heggebø er i dag prosjektleder i halvlederselskapet Nordic VLSI og arbeider ikke med Linux. Til tross for at det gikk galt med Trustix har han overhodet ikke mistet troen på at det går an å leve av å lage Linux-løsninger.

-- Vi hadde et godt produktspekter som britiske Comodo fortsetter utviklingen av. Jeg er sikker på at mange selskaper kommer til å lykkes Linux, sier Heggebø.

Fikk ikke penger

Som så mange nye teknologiselskaper hadde ikke Trustix stor nok pengekasse til å komme helt i mål med sine planer. Forsøkene på å hente inn ny kapital mislyktes. I stedet gikk selskapets eiere selv til skifteretten i september 2003. Teknologien og løsningene ble solgt til det britiske programvareselskapet Comodo.

Trustix laget antivirus- og brannmur-løsninger for Linux-servere, samtidig som selskapet hadde sin egen Linux-distribusjon og web-server. Boksene forholdt seg til standardiserte server-tjenester som var uavhengige av operativsystem. Sluttbrukerne merket ikke at Linux ble brukt.

Målgruppen var virksomheter som ønsket seg kostnadsbesparelser og som var villige til å ta risikoen som bruk av ny teknologi medfører. Noen ønsket å bruke Linux, mens andre var mest opptatt av kostnadene og ville ha et alternativ til Microsoft.

Selskapet hadde også større kunder som fant ut at det var penger å spare på å bytte ut Unix med Linux.

Skepsisen borte

Markedssjef Jo Uthus var ansatt i Trustix siden starten på slutten av nitti-tallet. Han så kundenes holdninger endre seg dramatisk i årene Trustix eksisterte.

-- Mot slutten merket vi at Linux-hypen var over. Kundene visste hva det innebar å satse på Linux. sier han.

Interessen for Trustix' Linux-løsninger var jevnt stigende. Ifølge Uthus var svært lange beslutningsprosesser hos kundene med på å felle selskapet. Heller ikke han er i tvil om at Linux-markedet lever i beste velgående.

-- Det er kommet mange Linux-produkter som er enklere å bruke, og skepsisen er borte, sier den tidligere markedssjefen som i dag arbeider i Atmel.

Mangler motor

Begge de to tidligere Trustix-ansatte Computerworld arbeider nå med utvikling av integrerte kretser. Utviklingssjef Torstein Heggebø er prosjektleder i Nordic VLSI som blant annet utvikler kretser for såkalte innvevde (embedded) løsninger. Ingen av disse bruker Linux.

-- I dette markedet er valg av operativsystem et rent kostnadsspørsmål, påpeker prosjektlederen.

Det som mangler er et større selskap som er villig til å ta merkostnadene ved å bruke Linux i stedet for et av de mange spesialiserte operativsystemene som brukes i dag. Kostnadene ved å tilpasse kretsene til Linux kan bli høye og vil bare lønne seg ved høye volumer. På den annen side slipper en unna lisenskostnadene når tilpasningene først er gjort.

De små produsentene vil følge etter hvis noen går foran, tror Heggebø.

-- Når kineserne går fra å være underleverandør til å lage egne produkter kommer embedded Linux til å ta av, sier han.