Sukrer pillen for umts-søknader

-- Cdma i 450-båndet i kombinasjon med umts er det som kan lokke søkere til en av de to ledige umts-konsesjonene som skal lyses ut.
Det sier seniorrådgiver Arnfin Thomasrud i råsdgivningsselskapet Nexia. Han mener at utsiktene til at den ledige 450-frekvensen utbygges med cdma-teknologi er fascinerende.

-- Det er det som skal til for å lokke operatører til de to ledige umts-konsesjonene. Forutsetningen er at myndighetene tillater en kombinert umts-cdma-løsning, sier han.

De to ledige umts-konsesjonene har et dekningskrav på 30 prosent, det vil si i de mest befolkede områdene. Eventuelle nye operatører vil tenke seg om flere ganger før de fra scratch tar opp konkurransen med Telenor Mobil og Netcom her.

Blir dette kombinert med en cdma-utbygging på "landet", blir det med ett mer interessant,. mener Thomasrud.

-- Det er dette som skal til for å få 3G spredd utover landet, og lokke nye operatører til Norge, sier han.

Problemet med cdma er at kapasiteten er mye mindre enn med umts. Det er et problem i tettbygde områder med stor trafikk, men ikke i mer grisgrendte strøk.