Suksess for StarOffice

Suksess for StarOffice

CEBIT: Sun kunne fortelle om en ny Linux-milepæl under Cebit-messen. Den tyske OEM-produsenten Markement har solgt over en million enheter av kontorsuiten StarOffice.
Tyskland er StarOffice sitt hjemmemarked. Kontorsuiten har vært tilgjengelig fra den opprinnelige Hamburg-baserte utvikleren siden 1993. Det gjenstår å se om Sun kan videreføre den tyske suksessen til andre land.

Carsten Müller som er produksjef for desktop-programvare i Sun Tyskland, er fast i troen. Han mener brukerne er sultne på endring, og at tiden nå har kommet for Linux på desktopen.

- Folk vil frigjøre seg fra innlåsing på enkelte produkter og leverandører, som Microsoft, sier Müller.

Müllers kommentar kom kun timer etter antitrust-samtalene mellom Microsoft og EU hadde kollapset. Müller ser kundenes frustrasjoner over Microsoft, og selskapets dominans i markedet, som nøkkeldriveren for adopsjonen av Linux på desktopen.

- Kundene vil definitivt ha et alternativ til Microsoft og Windows. Linux på desktopen kommer til å vokse raskt, og gå forbi dagens sterke Linux-stilling på serversiden, sier han.

Han legger til at han forventer at alternativer for Linux på desktopen, ikke bare fra Sun, men også andre leverandører, kommer til å bre om seg.

På Cebit hevder Müller at han merker en Linux-"buzz", ved at besøkende kommer på standen til Sun og spør og graver om Linux-alternativer, selv om de ikke vet hvordan de vil bruke dem ennå.

- Valgfriheten, bedre sikkerhet og kostnader driver etterspørselen, i nevnt rekkefølge, sier han.

Tyskere ser ut til å behøve uavhengigheten mer enn andre land. I Tyskland har desktop-produktene fra Sun omtrent 30 prosent av markedet for kontorstøtteprogrammer. Gjennomsnittet for resten av verden er syv prosent, ifølge Müller.

Han tror Linux-trøkket vil bli enda sterkere på Cebit 2005.

 

- Mye kan skje på 12 måneder, sier Müller.