Sulten rogalending i østerled

Sulten rogalending i østerled

Allianse har blitt en mektig it-aktør i Rogaland. Nå vil selskapet ta med seg suksessen til Oslo.
I 1999 bokførte Stavangerselskapet Allianse en underskudd på 27,6 millioner kroner. Året etter kom nye eiere inn. Med det startet en omfattende snuoperasjon hvor blant annet rundt 75 av de 250 ansatte mistet jobben. Dette resulterte i 2003 med et overskudd på 12,8 millioner kroner.

I år budsjetterer Allianse med en profitt på 18 millioner kroner. Administrerende direktør Rune Jensen er ikke i tvil om at det er et mål som vil bli nådd.

-- Butikken ser bra ut. Vi ligger på budsjett. Omsetningen i første kvartal endte på 80,6 millioner kroner. Det er noe over hva vi regnet med, sier han.

I et marked som de siste årene har vært tungt for svært mange it-aktører har altså Allianse snudd røde tall til sorte.

Dominerer Rogaland

Allianse dominerer i dag it-markedet i Rogalandsområdet. Selskapet leverer et bredt spekter av produkter og tjenester fra programvare, rådgivning, sentralisert og lokale driftstjenester; systemintegrajon, nettverk til infrastruktur.

Nå mener Jensen at Allianse er i ferd med å vokse seg ut av regionen. Den brede produktporteføljen betyr at det er lite å hente i å utvide med nye virksomhetsområder.

-- Vi har etter snuoperajonen et godt fundament for en ekspansjon. Da blir spørsmålet om vi skal satse på produktutvikling eller geografisk utbredelse. På produktsiden er vi brede. Derfor er det mest naturlig å se på nye markeder. Fordi 60 prosent av it-markedet i Norge befinner seg i Oslo er Østlandet et naturlig valg, forklarer Jensen.

Han forteller at det ikke er aktuelt å starte et Oslo-kontor på egen hånd. Planen er å finne en egnet oppkjøpskandidat som allerede er etablert i markedet. Denne prosessen er i gang og er planlagt gjennomført i løpet av 12 måneder.

-- Oppkjøp er hovedalternativet. Vi har kartlagt markedet og innledet samtaler med en del aktører. Det kan være at vi gjør en transaksjon allerede i løpet høsten, sier Jensen.

Kommunal arv

Allianse var kommunalt og fylkeskommunalt eid da investoren og reder Folke Hermansen i 2000 tok over selskapet. Den kommunale arven var et selskap som var dypt fokusert på kvalitet, men i mindre grad opptatt av lønnsomhet.

Snuoperajonen som i ettertid har blitt gjort for å redde selskapet, mener Jensen har vært mulig på grunn en tradisjonell tilnærming til forretningsdrift - lave kostnader og inntjening.

-- Det var nok mange som ikke var vant til å skulle tjene inn sine stillinger. Vårt mål har vært å beholde kvaliteten, men samtidig sørge for at vi tjener penger. Det er en vanskelig balansegang, men et av våre viktigste suksesskriterier. Vi hentet også inn eksterne ledere som var mer markedsfokusert enn teknologifokusert, slår Jensen fast.

Som en følge av ryddeaksjonen ble det også lagt en ny struktur for selskapet. Virksomhetene det ble satset på ble organisert som egne datterselskaper. Allianse består i dag derfor av seks forskjellige selskaper med Allianse Netpartner og Allianse Provider - henholdvis konsulentvirksomhet og drift/outsourcing - som de to største.

Mer tjenester

Jensen trekker også frem nedtoning av produktsalget som en viktig bidragyter til at Allianse-konsernet går så det suser. Marginene på maskinvare er små og konkurrenter som Dell, som på grunn av direktesalg kan presse prisene svært lavt, gjør det vanskelig å tjene penger på produkter alene. Allianse tok derfor tidlig et strategisk valg om at virksomheten i større grad måtte basere seg på tjenestesalg.

-- Netto-omsetningen har gått kraftig opp fordi vi selger mye mer tjenester enn tidligere. Det har vært en bevisst strategi som så langt har vært vellykket, mener Jensen.