Sun og IBM slåss om BBS

Sun og IBM slåss om BBS

Bankenes Betalingssentral (BBS) erstatter stormaskiner med Unix-servere fra Sun og Linux-servere fra IBM.
BBS har i tre år erstattet stormaskiner fra IBM med Unix-servere fra Sun.

Nå har BBS og Sun inngått ny avtale om levering av Unix-servere. Den nye tre-årige avtalen inkluderer design av referansearkitektur og validering av kritiske elementer i løsningen.

Sun skal også levere konsulenttjenester for overgangen til Unix-servere og Java som utviklings- og driftsplattform.

Men Sun kan ikke regne med å være alene i BBS' datarom. Parallelt med Sun-avtalen har BBS inngått avtale med IBM om et tettere samarbeid vedrørende Linux og annen programvare, blant annet Websphere.

Linux-arbeidet har foreløpig begrenset omfang. Men når stabiliteten og sikkerheten vurderes som god nok, vil Linux brukes i deler av BBS' virksomhet. Det kan bli IBMs "hevn" etter at deres stormaskiner ble besluttet kastet ut.

-- Det ligger i kortene at Linux-løsningene vil kjøre på servere fra IBM. Det blir spennende å se hvordan det går med rivaliseringen mellom Unix og Linux, sier Øystein Berntsen, konstituert IT-direktør i BBS, .

Moderniseringen av maskinparken vil ta to til tre år. Det er fortsatt for tidlig å si hvor mange av applikasjonene som kommer til å kjøre på Unix, og hvilke som vil kjøres i Linux-miljø.

-- Linux er ikke aktuelt på alle områder. Men Linux er modent til å brukes i mange sammenhenger, sier Berntsen.

BBS har tradisjon for å ikke satse på én leverandør. Det er derfor viktig for dem å beholde et godt forhold til IBM. It-direktøren bedyrer da også at forholdet mellom BBS og IBM er det aller beste.

-- Utfasingen av stormaskinparken gjøres for å spare penger gjennom konsolidering, og ikke fordi vi er misfornøyd med IBM.

Til tross for serverkonsolideringen kommer BBS til å beholde sine HP Non Stop-maskiner (Tandem). Det er særlig kortbaserte tjenester som kjører på HP-maskinene.

På grunn av dette kundeforholdet var det mange, ikke minst i HP, som trodde at HP skulle få kontrakten. I stedet er det altså Sun og IBM som skal knive om gulvplassen i BBS' datasentre.