Sun med Opteron og Sparc for norske forhold

Sun med Opteron og Sparc for norske forhold

Sun skaper entusiasme med fire nye tjenestemaskiner, en arbeidsstasjon, tre nye lagringsenheter og et løfte om nytt filsystem og maskinmiljø i november.
To av maskinene er med AMDs prosessor Opteron, to med Ultrasparc IV. De aller største er tunge å selge, men IBM vil levere en stor Sun tjenestemaskin med maskinmiljøet Solaris til EDB Business Partner som en del av konsolideringsavtalen med Telenor.

-- Med den nye lanseringen har vi det beste teknologitilbudet vi noen gang har hatt, sier Jonathan Schwartz, daglig leder i Sun Microsystems.

Sun har slitt siden nedgangen etter den første internettbølgen. De store tjenestemaskinene ble for kostbare, de mindre tapte i konkurransen om kundenes gunst.

Kostnadene har vært for høye i forhold til inntektene. Sun gjorde derfor et par strategiske valg. Intel og Microsoft-teknologi ble tatt inn i varmen. Nå har Sun inngått et tett samarbeid med AMD.

Tre strategier

Nå er ikke lenger Microsoft fienden. Kundene skal få velge programvaremiljø. Derfor er ike Sun lenger forbeholdt bare Solaris og Java, men holder også døren åpen for Linux og Windows.

Suns gjeldende strategi er tredelt. Først skal selskapet angripe kostnader og kompleksitet, dernest akselerere nettverkstjenester sentrert rundt Java. Videre satses det på mobilitet og sikkerhet, der Sun ser for seg sterkere bruk av Sun Ray tynne klienter mot tjenestemaskiner med Linux.

-- Citrix er dominerende på det norske markedet, men kostbart. Nå kan vi levere Staroffice på norsk og nynorsk i kombinasjon med Sun Ray og våre nye servere, sier Terje Biringvad, norsk markedssjef i Sun.

Bedre på lagring

Mens bruken av konkurrenters teknologi skal redusere kostnader og kompleksitet, samarbeidet med Fujitsu om utvikling av de største tjenestemaskinene er et annet.

Et område der Sun vil markere seg mer nå, er datalagring. En nyhet er et mindre lagringssystem, Storedge 5210 NAS, for tilkobling til et IP-nett (NAS - Network Attached Storage, red. anm). Styringsenheten i 5210 er Intel Xeon-basert og kan tilkobles 18 platelagre med en total kapasitet på 2,6 TB. I tillegg oppgraderer Sun sitt tilbud på mellomstore platelagre, Storedge 6920. Systemet har lært av Hitachi Datas store systemer som Sun selger som Storedge 9990. Ved å bruke en svitsj oppnår lagringssystemet en utbyggingsmulighet til 65 TB med inntil 28 Fibre Channel- tilkoblinger. Effektiviteten økes ved å benytte et lagringsminne på 28 GB som er dublert.

Sun hevder at de har en pris/ytelsesfordel, og viser til testen SPC-1 hvor et 3 TB speilet 6920 oppnår 48.646 inn/ut-transaksjoner per sekund til en kostnad av 10,7 dollar per inn/ut-transaksjon per sekund. Hewlett-Packards Storageworks og IBMs Fast har dårligere resultater, hevder Sun.

Sun har tilpasset Storedge 6920 til 14 forskjellige leverandører, blant dem Bea, Oracle, SAP, SAS og Sybase, og lagringssystemet partisjoneres for forskjellige løsningsbehov.