Sun spiller høyt med egen fremtid

Sun spiller høyt med egen fremtid

Sun var radikal. Sun ble traust. Sun søker igjen å radikalisere tilbudet med stikkord som gratis, variert og økologi.
Fra liten og dynamisk til kraftig og dominerende. Historien om Sun skulle egenlig stoppe der. Før årtusenskiftet rullet trailerne kontinuerlig med Suns største datamaskiner til forhåpningsfulle web-firmaer som skulle erobre verden. Men da den første internett-bølgen fikk en bråstopp, fikk også Sun merke at "The Dot i .com" betyr punktum finale når alt er forbi.

Deretter førte konkurransen med egne produkter på billigsalg til vanskeligheter både for topplinjen og bunnlinjen. Og siden har bunnlinjen lidd. Heldigvis var kisten full.

Det har gitt Sun ro til å forberede ny strategi. Målet er å påvirke it-utviklingen og dermed utviklingen av virksomhetenes forretningsstrategi. Åpenhet er det viktigste stikkordet. Hvorvidt overtagelsen av verdens største båndleverandør Storagetek er i takt med fremtidens behov er mer usikkert.

Foreskriver tynne terminaler

Sun, inspirert av Stanford University Network, har alltid ment at nettverket er det viktigste. Dermed er de på linje med enhver leder som er helt avhengig av sitt personlige nettverk. På samme måte som en leder benytter nettverket for å få råd og inspirasjon for utvikling av virksomheten, er it-nettverket med tilhørende ressurser nødvendig for å realisere virksomhetens videre utvikling.

Nettverket er systemet, har vært og vil fortsatt være en glimrende ledesnor for innsatsen. Den forutsetter maskineri, nettverksinfrastruktur og programvare, først og fremst programvare.

I nettverket er programvaren nødvendig for styring og prioritering, men det er sikkerheten som først og fremst får større betydning. For å få maskineriet til å spille sammen gjør Sun en kjempeinnsats. Java sørger for effektivitet i samspill av maskiner i nær kontakt med nettverket. Det er dialogen mellom bruker og ressurs som effektiviseres. Sun forbereder seg for neste internettbølge. Også internt er Sun opptatt av dialogen.

Det er bruk av tynne terminaler Sun foreskriver. Sett inn ditt smartkort og du er på nett. Dra det ut, sett det inn et annet sted og fortsett der du slapp.

Gir valgmuligheter

Ett var for lite, tre gir valgmuligheter. Tre forskjellige prosessorer og maskinmiljøer. Sun er opptatt av å gi kundene et variert tilbud.

Derfor er den nye Utrasparc T1 med sine åtte prosessorkjerner av vital betydning. Mange maskiner med T1 er et godt alternativ til de store maskinene web-selskapene valgte for åtte år siden. Foreløpig er bare de minste maskinene lansert.

Fortrinnet er strømreduksjon, noe Sun er opptatt av. Sun har skapt kabinetter som bidrar ytterligere til å senke kjølebehovet. Bedre luftavkjøling og prosessorer med lavere effektforbruk reduserer kundenes strømregning og bidrar dermed ifølge Sun til bedre økologi.

For kunder med bakgrunn fra Intel/Microsoft er Suns tilbud med AMD Opteron et alternativ. Kundene kan velge maskinmiljø etter overbevisning eller etter applikasjonens krav. Linux, Solaris og Windows Server dekker alle behov.

Få fristes av gratis

Maskinene er blitt rimeligere. Sun konkurrerer nå med alle på pris. Spørsmålet er om omsetningen øker selv om volumet øker. Håpet er at solskinnet flommer.

For å skape ekstra interesse for sin avanserte programvareteknologi og for å skape oppmerksomhet fra det åpne programvaremiljøet gir Sun bort all sin programvare gratis. Sun håper at det åpne miljøet vil ta programvaren til seg.

Sun tror bare et fåtall vil la seg friste av gratis, siden det krever at kundene selv ordner alle problemer. Sun tror heller at kundene vil inngå en serviceavtale slik at de får nødvendig hjelp. Typisk eksempel er kontorsystemet. To tilbud. Funksjonaliteten er den samme. Open Office er gratis. Star Office koster.

Programvare med avtale koster. Sun har valgt en verdimodell. Verdien er ansatte. I store virksomheter gir det betydelig inntekt. Prisen varierer mellom 50 og 140 dollar per ansatt per år.

I hvilken grad verdimodellen er tilfredsstillende er usikkert. Grunnen er at ikke alle ansatte bruker all programvaren. Andre verdimål kan i spesielle tilfelle diskuteres.