Super vekst for Netcom

Super vekst for Netcom

Netcom økte inntjeningen med 41 prosent og omsetningen med 14 prosent i andre kvartal i år.

Barbara Thoralfson kan melde om svært positive tall samme dag som hun annonserer sin avgang som administrerende direktør.  Driftsresultat før avskrivninger, renter og skatt, gikk opp fra 456 millioner svenske kroner i andre kvartal 2004 til 642 svenske kroner i andre kvartal 2005. EBITDA-marginen økte i samme periode fra 29 til 36 prosent.

Mer bruk

De viktigste grunnene til oppgangen er ifølge Netcom at kundene bruker mobiltjenestene mer og at flere kunder ringer mer. Antall SMS økte med 27 prosent, mens antall ringeminutter økte med 17 prosent.

I gjennomsnitt ringte NetComs kunder 19 minutter mer per måned sammenlignet med andre kvartal 2004, en økning på 11 prosent.

Kundemassen har økt med 61 000 sammenlignet med andre kvartal i 2004. NetCom har nå 1,3 millioner kunder og fikk 11 000 flere abonnementskunder i kvartalet. Mange av disse har valgt NetCom Trådløs Bedrift. Dette er kunder som har et høyt mobilforbruk.