Superbredbånd fra Rauma

Superbredbånd fra Rauma

Rauma Energi AS har utvidet en avtale med NetNordic om videreutbygging av fiberbredbåndsnett, også kalt «triple-play».

Gjennom datterselskapet Rauma Bredbånd AS investeres det nå ytterligere 5 millioner kroner i et bredbåndsnett for ip-telefoni, tv/video og superraskt internett for kommunen, bedrifter og husstander. Rauma Bredbånd AS sitt fiberbaserte bredbåndsnettet blir det mest moderne og avanserte i sitt slag i Norge.

NetNordic har tidligere levert et tilsvarende "superbredbånd" blant annet til Austevoll. Rauma Energi AS står bak bredbåndssatsningen som kom i gang gjennom et initiativ fra Rauma Kraftlag og Rauma kommune. Rauma Energi investerer selv i fibernett og avansert teknologi. Wenaas Fabrikker i Måndalen, den klart største bedriften i Rauma kommune, har vært prøvekunde i 6 måneder, og er svært tilfreds med kapasitet og tjenester.

Private og bedrifte

Tilbudet går nå løpende ut til bedrifter og private i kommunen. - Rauma Bredbånd AS skal være en sterk, regional og uavhengig bredbåndstilbyder.

Målet er at flest mulig at kommunens ca. 80 bedrifter og 7400 innbyggerne så raskt som mulig skal få verdens beste bredbånd. «Fiber To The Home» (FTTH) har mange ganger kapasiteten av ADSL. Dette vil garantert gi positive ringvirkninger for næringsutvikling og sysselsetting, sier Skjalg Hostad, Tele og IT-sjef i Rauma Energi og leder av Rauma Bredbånd AS.

NetNordic vil bistå i design og implementering av selve nettet, mens Rauma Bredbånd blir den lokale tjenesteleverandør mot sluttkunder. - Rauma Bredbånds "Superbredbånd" er en investering for fremtiden, god lokalpolitikk og god forretning. At Rauma Energi AS har valgt en videreutvikling bygget på vårt konsept er en bekreftelse på vår gode posisjon i dette markedet, sier Adm. dir. Tom Solberg i NetNordic.