SuperOffice-gründer sykemeldt

Gisle Jentoft er konstituert som konsernsjef, mens styremedlem Henrik Christensen er konstituert som styreformann.

Une Amundesen, som både er konsernsjef og styreformann i SuperOffice, har etter en infeksjonssykdom gjennomgått en vellykket operasjon. han står nå foran en rekonvalesensperiode som antas å gå inn i første kvaral 2006, ifølge en børsmelding.

For å sikre kontinuitet i selskapets utvikling vil Henrik Christensen, styremedlem i SuperOffice, tiltre posisjonen som konstituert styreformann. Gisle Jentoft, som er administrerende direktør i SuperOffice ASA, tiltrer som konstituert konsernsjef.