Superoffice sliter med kronekursen

Superoffice sliter med kronekursen

Superoffice fortsetter trenden og leverte vekst i fjerde kvartal, men den sterke norske kronen presser resultatet.

Omsetningen i fjerde kvartal endte på 90,4 millioner kroner, mot 78,9 millioner i fjor i samme periode. Det tilsvarer en økning på 15 prosent.

Driftsresultatet (EBIT) endte på 19,4 millioner kroner, en økning på en drøy million i forhold til i fjor.

Økningen fra 2007 er til tross for at kronekursen har vært negativt for Superoffice, skriver selskapet i en børsmelding. Kronen har styrket seg relativt betydelig i løpet av det siste året, noe som har spist en del av omsetning og resultat.

Lisenser

For hele året økte omsetningen med 15 prosent i til 314 millioner kroner. Driftsresultatet for 2007 kom på 68,3 millionar kroner, som er en vekst på 21 prosent. Resultat etter skatt ble 54,7 millioner kroner, tilsvarende en økning på 38 prosent. For 2007 utgjør eksportandelen 69 prosent.

Selskapet har i løpet av 2007 oppnådd sine viktigste strategiske målsetninger knyttet til å skape vekst i lisensomsetning og vedlikehold.

I løpet av 2007 har den nye webapplikasjonen blitt lansert både i Norge og internasjonalt. Morselskapet har i 2007 styrket utviklingsavdelingen og økt ressursene innen salg/markedsføring. Kjøpet av Superoffice eJournal har bidratt positivt og forsterker selskapets løsningsportefølje, ifølge børsmeldingen.