Superrask papir-dvd

Superrask papir-dvd

En ny optisk super-disk utviklet av Sony og Toppan Printing består stort sett av papir.

Japanske Sony og Toppan Printing Co sier den nye optiske platen de har utviklet i fellesskap vil være kompatibel med neste generasjon dvd-teknologi. Platen inneholder 51 prosent papir, som vil gi langt lavere produksjonskostnader enn dagens dvd-plater, heter i en felles melding fra de to selskapene.

Platen kan lagre opptil fem ganger mer enn dagens dvd-plater, fordi de er basert på blå laser-dvd-teknologien, melder nyhetsbyrået Reuters. Det er ventet at blå laser-dvd-er om noen få år kommer til å erstatte rød laser-teknologien som benyttes i dagens dvd-spillere.

Papirplaten basert på en versjon av blå laser-dvd kalt Blu-Ray. Teknologien støttes av mektige industriaktører som Sony, Matsushita Electric Industrial (Panasonic) og Philips.

Toppan, verdens ledende produsent av fargefiltre for lcd-skjermer, hevder at de nye dvd-platene vil være sikrere enn dagens, fordi det blir lett å kvitte seg med brukte plater. De to selskapene planlegger å videreutvikle den nye platen med sikte på reell anvendelse.