SV vil ikke selge IT Fornebu

SV vil ikke selge IT Fornebu

IT Fornebu får slakt, men SV mener likevel det vil være feil av staten å gi opp sine eierandeler. Nå inviterer de regjeringen til samarbeid om den videre utvikling.
Mens næringsminister Ansgar Gabrielsen antyder at han vil vurdere å foreslå at staten selger seg ut av hele IT Fornebu prosjektet, mener SVs Øystein Djupedal at det vil være feil.

-- Vi har investert nærmere en halv milliard der ute. Vi må sørge for å handle klokt slik at vi ivaretar de investeringer som er gjort. Selger staten seg ut nå, vil dette utvikle seg til et rent boligprosjekt, der noen investorer kan håve inn gevinst på noe helt annet enn den opprinnelige visjonen, mener SVs talsperson på IT-Fornebu.

I juni i fjor ba Stortinget om en rapport om IT Fornebu. De ønsket en kritisk gjennomgang av arbeidet så langt, og forslag til videreføring av prosjektet. Rapporten fra det danske konsulent- og analyseselskapet Oxford Research, er ikke nådig. De konkluderer med at det aldri vil bli et kunnskapssenter på Fornebu, og anbefaler en løsning der man utvider prosjektet til å se hele Oslo-regionen under ett.

Skandaleprosjekt

-- Dessverre viser rapporten med all mulig tydelighet at dette prosjektet aldri skulle vært realisert. Det har vært et skandaleprosjekt fra dag én. En investorklubb har klart å få med seg noen sentrale politikere, og de har aldri hatt forankring i de viktige miljøene som må være med hvis et kunnskapssenter skal bygges, poengterer Djupedal.

Dette er også et av de helt sentrale punktene i rapporten fra det danske konsulentselskapet Oxford Research. Djupedal inviterer nå regjeringen til et samarbeid om hva og hvordan statens investeringer på Fornebu på best mulig kan ivaretaes.

-- Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har i denne saken diskvalfisert seg selv. De politikerne som i sin tid frontet denne skaen, er mer eller mindre uten innflytelse i dag, nå ligger saken i hendene på et samarbeid mellom oss og regjeringen, mener Djupedal.

SV har alltid markert sterk motstand mot IT Fornebu prosjektet.

-- Vi har dessverre fått rett. I dag fremstår IT Fornebu som et kontorfellesskap og et eiendomsprosjekt, langt unna de visjonene man la til grunn for statens investeringer. Vi må likevel håndtere statens investeringer på en klok måte. Å selge seg ut ved første og beste anledning tror ikke vi er en god måte å forvalte den halve milliarden vi allerede har bidratt med på, sier Djupedal.

Gir ikke opp

Sammen med Arbeiderpartiets Kjell Opseth, var Fremskrittspartiet Øystein Hedstrøm den sentrale politiske talspersonen for IT Fornebu på Stortinget. Hedstrøm tolker rapporten langt mer positivt enn Djupedal og de fleste andre. Han har fremdeles stor tro på prosjektet, og mener staten må få koordinert samfunnsmessige spørsmål knyttet til prosjektet så man kan komme videre.

-- Oxford Research-rapporten og rapporten fra styret i IT-Fornebu som er presentert i dag, gir prosjektet muligheter, sier Øystein Hedstrøm, som er saksordfører for saken i Stortinget..

-- Prosjektet har møtt ufortjent mye motbør, og det må forutsettes at alle impliserte parter bestreber seg på å løse regulerings- og samfunnsmessige forhold. Jeg har fortsatt stor tro på prosjektet, men å realisere visjonen på Fornebu krever samarbeid mellom næringslivet og offentlige myndigheter, sier Hedstrøm.