Svært enkelt å stjele data

Svært enkelt å stjele data

-- Det er dessverre skremmende enkelt for ansatte å gå ut døren med verdifulle eiendeler, sier Thorbjørn Ellefsen, Vogons dataetterforskningsleder i Norden.

Virksomheter i Storbritannia tapte over 1,7 milliarder kroner i 2002 på grunn av datarelatert kriminalitet og særlig tyveri av informasjon og teknologi, viser ferske tall.

Om en bedrift hadde etablert seg i nærheten av deg, tilbudt identiske tjenester og bemannet av dine tidligere ansatte bare uker etter at de sluttet hos deg, ville du ganske sikkert blitt mistenksom.

I tilfellet refert under var rettsvitenskapelig databehandling avgjørende for å sikre en domfellelse.

Undersøkte tyveri

British Midland Tools (BMT) ba sine advokater undersøke et angivelig tyveri av informasjon og nøkkelmedarbeidere. En tidligere direktør og medlemmer av personalet hadde nylig forlatt BMT. Samtidig startet en rivaliserende virksomhet opp, Midland International Tooling Ltd.

Det ble hevdet at de mistenkte hadde tatt elektroniske kopier av vitale tekniske tegninger til den nye bedriften og begynt å plagiere virksomheten til British Midland Tools.

Dataetterforskningsekspertise ble innkalt for å assistere advokatene etter at de hadde fått tillatelse til å ransake og beslaglegge bevis hos Midland International Tooling.

Slik fikk Vogons etterforskere full oversikt over hele innholdet i Midland International Toolings AutoCAD-system (programvare for teknisk tegning), og kunne produsere en nøyaktig kopi av systemet på tidspunktet da prosessen ble utført.

Elektronisk referansekopi

Vogon hadde allerede tatt en elektronisk referansekopi av BMTs tegninger og kunne undersøke begge sett tegninger ved etterforskningslaboratoriene til Vogon i England.

Den første undersøkelsen avdekket ingen åpenbare problemer ) begge selskaper hadde brukt forskjellige versjoner av AutoCAD-programvaren, og til tross for at de hadde de samme verktøyene representert, inneholdt de forskjellige bedriftslogoer.

Tegningene ble så konvertert til samme format ) noe som ga en helt annet bilde.

Få tør stå fram

-- Dette gjorde at vi kunne vise at Midland International Toolings tegninger inneholdt et adressefelt for BMT, den opprinnelige adressen som hadde blitt overskrevet og erstattet med adressen til Midland International Tools, sier Thorbjørn Ellefsen i Vogon.

I retten forsøkte forsvaret å legge frem disketter som skulle bevise at det handlet om originaltegninger. Men ekspertene kunne fastslå at diskettene ikke var produsert før 2002. Slik ble tyveriet dokumentert.

Dommeren ga MBT fullt medhold og tilkjente dem erstatning.

Ifølge Ellefsen er det flere slike saker i gang også i Norge. Men få tør å stå frem, i frykt for negativ publisitet.