Svakere fra Eltek

Svakere fra Eltek

Eltek melder om svekket topp- og bunnlinje i andre kvartal.

Eltek melder om driftsinntekter på 1.326 millioner kroner i andre kvartal 2010. Det betyr en omsetning som ligger tre prosent under tilsvarende periode i fjor, men samtidig 11 prosent høyere enn i årets første kvartal. I andre kvartal 2009 omsatte selskapet for 1.487 millioner kroner.

Etter første halvår sitter Eltek igjen med driftsinntekter på 2.452 millioner kroner, mot 2.873 millioner kroner etter første halvår 2009.

Svakere kvartal

Eltek sitter dermed igjen med et overskudd på 23 millioner kroner etter driften i andre kvartal. Det kan sammenlignes med samme periode i fjor, da driften ga et overskudd på 41 millioner kroner.

Resultat før skatt ble kraftig svekket i andre kvartal, sammenlignet med fjoråret. Bunnlinjen før skatt viser et overskudd på ni millioner kroner i andre kvartal, mot fjorårets 68 millioner kroner. På halvårsbasis ble resultatet før skatt et underskudd på 42 millioner kroner, mot et over overskudd på 54 millioner kroner ett år tidligere.

Underskudd etter første halvår

Eltek sitter dermed igjen med et netto overskudd på fire millioner kroner i andre kvartal, mot et overskudd på 52 millioner kroner på samme tid ifjor. Etter at første halvår er tilbakelagt, sitter selskapet igjen med et underskudd på 55 millioner kroner, mot et overskudd på 26 millioner kroner etter første halvår 2009.

Resultat per aksje ble dermed et tap på ett øre i andre kvartal i år. På samme tid i fjor satt selskapet igjen med en fortjeneste på 13 øre per aksje.