Svakt marked senker Bravida

Første kvartal ble preget av et vanskelig marked for installasjonsbedriften. Driftsresulatet havnet på minus 35 millioner kroner. Nedbemanningen fortsetter.
Driftsresultatet i årets første kvartal var 97 millioner kroner dårligere enn i samme periode i fjor. Ny virksomhet i Danmark og Sverige bidrar likevel til at omsetningen for konsernet totalt sett er på nesten samme nivå som i fjor.

Omsetningen landet på 2,626 milliarder kroner, som er en nedgang på 57 millioner fra 1. kvartal 2002. Virksomheten i Norge har mistet 177 millioner kroner i omsetning, men dette fallet har blitt demmet opp noe av bidrag fra andre land.

De pågående markedstilpasningene representerer en snuoperasjon, som har gitt, og fortsatt vil gi effekt utover året og inn i neste år. Beregnet årseffekt av bemanningsreduksjonene som nå iverksettes er 400 millioner kroner. -- Det svake resultatet skyldes et marked preget av fall, prispress og telekomsektorens dramatiske reduksjon i investeringer. Resultatet gir et klart uttrykk for at det ikke har vært mulig å tilpasse bemanning og kostnader i samme tempo som markedet har falt, sier konsernsjef Jan Kåre Pedersen.