Svekket tillitt til internett

En undersøkelse Microsoft har initiert viser at tilliten til internett og e-post er sterkt redusert. Sammenlignet med i fjor, har 40 prosent av de spurte svekket tillitt til internett og e-post på grunn av virus og spam.
Undersøkelsen viser en sterk økning i såkalt søppelpost - spam. 60 prosent av de spurte svarer at de mottar mer spam nå enn for bare ett år siden. 34 prosent sier at problemet har blitt vesentlig større de siste 12 månedene.

Undersøkelsen er gjennomført med et landsdekkende representativt utvalg av personer over 15 år.

-- Det er alvorlig at tilliten til internett og e-post svekkes. Dette er fellesgoder som er blitt uunnværlig for svært mange, både på jobb og privat. Nå må alle gode krefter gå sammen om tiltak for å stoppe spammere og virusmakere, sier administrerende direktør Birger Steen i Microsoft i en pressemelding.

Kampen mot uønsket e-post og virus har blitt sattt på dagsorden etter Sobig.F-viruset. Statsråd Torild Skogsholm har tatt et initiativ for å sette en stopper for problemet.

Den 21. august gjennomførte samferdselsministeren et idemøte hvor it-bransjen, myndigheter og forbrukerorganisasjoner var invitert til å komme med konkrete forslag.

Av forslagene som er fremmet:

- Ny lovgivning slik at det blir mulig for nettleverandørene å stanse spammerne ved å saksøke dem på vegne av kundene.

- Et utvalg nedsatt av regjeringen, med representanter fra næringslivet, it-bransjen, brukere og offentlige myndigheter, bør vurdere å opprette en selvregulerende enhet for gjensidig autentisering av ønkset e-post, samt identifisering av uønsket e-post.

- Regjeringen bør ta initiativ til internasjonalt samarbeid.

- It-bransjen i Norge og utlandet har en forpliktelse til å gjøre hva man kan for å utvikle systemer og teknologi for å stoppe uønsket e-post.

- Opprettelse av et nasjonalt nettsted for veiledning av forbrukere og næringsliv i forhold til hvordan man kan unngå uønsket e-post.